• Ngừng và Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  Ngừng và Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  Dự án đầu tư sau khi đã đăng ký và được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải bắt đầu hoạt động, tiến hành thực hiện đúng các nội dung, đúng tiến độ dự án đã đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chủ đầu tư muốn chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc phải dừng dự án đầu tư lại. Vậy, những trường hợp nào được Ngừng hoạt động của dự án đầu tư và Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

 • Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

  Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

  Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư

 • Ưu đãi đầu tư trong hoạt động kinh doanh

  Ưu đãi đầu tư trong hoạt động kinh doanh

  Ưu đãi đầu tư trong hoạt động kinh doanh. Hình thức ưu đãi đầu tư. Đối tượng được. Hưởng ưu đãi đầu tư. đãi đầu tư dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi đầu tư. Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư. Thời hạn ưu đãi đầu tư

 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

  Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

  Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế. Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Các dự án sau đây không được gia hạn

 • Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

  Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

  Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà Đầu tư nước ngoài

 • Quyền tài sản và hoạt động kinh doanh được bảo đảm

  Quyền tài sản và hoạt động kinh doanh được bảo đảm

  Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

 • Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường - hạn chế tiếp cận thị trường

  Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường - hạn chế tiếp cận thị trường

  Ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường; ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.  Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế.  Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư

 • Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới nhất

  Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới nhất

  Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới nhất. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hiện nay. Vì vậy nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh một số ngành, nghề. Để đảm bảo tính pháp lý của pháp luật Việt Nam, cần tham khảo ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện? Để thực hiện đủ điều kiện trước khi đi vào hoạt động kinh doanh

 • Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh mới nhất

  Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh mới nhất

  Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh mới nhất. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh hiện nay. Vì vậy nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh một số ngành, nghề. Để đảm bảo tính pháp lý của pháp luật Việt Nam, cần tham khảo ngành, nghề đầu tư kinh cấm kinh doanh. Tránh trường hợp vi phạm pháp luật Hình sự Việt Nam.

 • Những lưu ý của Luật đầu tư 2020

  Những lưu ý của Luật đầu tư 2020

  Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 không yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa

 • Cách xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Cách xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Cách xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa

   

 • Giải thể chi nhánh-Giải thể VPĐD-Giải thể địa điểm kinh doanh

  Giải thể chi nhánh-Giải thể VPĐD-Giải thể địa điểm kinh doanh

  Giải thể chi nhánh, Chấm dứt hoạt động chi nhánh, thủ tục giải thể chi nhánh, hồ sơ giải thể chi nhánh, Thời gian giải thể chi nhánh, Chi phí giải thể chi nhánh. Giải thể văn phòng đại diện, Chấm dứt VPĐD, thủ tục giải thể VPĐD, hồ sơ giải thể VPĐD, Thời gian giải thể VPĐD, Chi phí giải thể VPĐD. Giải thể địa điểm kinh doanh, Chấm dứt ĐĐKD, thủ tục giải thể ĐĐKD, hồ sơ giải thể ĐĐKD, Thời gian giải thể ĐĐKD, Chi phí giải thể ĐĐKD

 • Dịch vụ giải thể công ty-Giải thể doanh nghiệp

  Dịch vụ giải thể công ty-Giải thể doanh nghiệp

  Dịch vụ giải thể công ty, Giải thể doanh nghiệp, Giải thể công ty TNHH, Giải thể Công ty Cổ phần, Giải thể chi nhánh, Giải thể đơn vị hạch toán phụ thuộc, Giải thể Văn phòng đại diện, Giải thể địa điểm kinh doanh, Giải thể kho xưởng. Thủ tục giải thể công ty, Thời gian giải thể công ty. Chi phí giải thể công ty, Giải thể công ty uy tín

 • Giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

  Giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

  Giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

 • Giấy phép kinh doanh phân bón

  Giấy phép kinh doanh phân bón

  Giấy phép kinh doanh phân bón, Ngành nghề kinh doanh phân bón, Điều kiện kinh doanh phân bón, Thành lập công ty phân bón, kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, Sản xuất phân bón.

 • Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

  Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

  Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu, Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh rượu, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu, Điều kiện xin giấy phép kinh doanh rượu

 • Giấy phép kinh doanh Gas

  Giấy phép kinh doanh Gas

  Giấy phép kinh doanh gas, Giấy phép kinh doanh bán lẻ LPG chai, Giấy đủ điều kiện kinh doanh Gas, Giấy đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ LPG chai

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke

  Giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke

  Giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ Karaoke, Điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke, Kinh doanh dịch vụ Karaoke cần giấy tờ gì. Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke. thẩm định hồ sơ kinh doanh dịch vụ Karaoke, thẩm định thực tế kinh doanh dịch vụ Karaoke

 • Giấy phép kinh doanh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy

  Giấy phép kinh doanh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy

  Giấy phép kinh doanh tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Điều kiện kinh doanh đối với  tư vấn thiết kế, Điều kiện kinh doanh đối với tư vấn thẩm định, Điều kiện kinh doanh đối với tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

 • Giấy phép kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

  Giấy phép kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

  Giấy phép kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy. Điều kiện kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy. Công ty kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp

  Giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp

  Giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp, giấy phép kinh doanh xông hơi, giấy phép kinh doanh massage, giấy phép kinh doanh tắm hơi, giấy phép kinh doanh tẩm quất

 • Giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ

  Giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ

  Giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Giấy chứng nhận an ninh trật tự dịch vụ cầm đồ, làm giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ uy tín, làm giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ trọn gói

 • Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

  Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

  Đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể, Xin Giấy phép hộ kinh doanh cá thể, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể

 • Thành lập hộ kinh doanh cá thể

  Thành lập hộ kinh doanh cá thể

  Thành lập hộ kinh doanh cá thể, Đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Giấy phép hộ kinh doanh cá thể, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể, thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể.

 • Hô kinh doanh là gì

  Hô kinh doanh là gì

  Hộ kinh doanh là gì, hộ kinh doanh cá thể là gì, Quyền thành lập hộ kinh doanh, nghĩa vụ hộ kinh doanh, Trường hơp nào không cần đăng ký Hộ kinh doanh. Mỗi cá nhân có quyền thành lập được bao nhiêu kinh doanh, Các loại thuế và lệ phí mà hộ kinh doanh phải nộp

 • Hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh cá thể

  Hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh cá thể

  • Hồ sơ đăng ký Hộ kinh doanh cá thể. Hộ kinh doanh cá thể là gì. Xin giấy phép kinh doanh hộ cá thể ở đâu.
  • Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể. Giấy phép kinh doanh hộ cá thể, Mẫu giấy phép kinh doanh hộ gia đình
  • Những Quy định về hộ kinh doanh cá thể mới nhất. Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ gia đình, Tên hộ kinh doanh cá thể, Số vốn tối thiểu để đăng ký hộ kinh doanh. Ngành nghề đăng ký kinh doanh hộ cá thể, Mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể, Lệ phí đăng ký kinh doanh hộ cá thể, Thuế hộ kinh doanh cá thể, Mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể.
 • Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể

  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể

  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh :Trình tự chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể, Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, chấm dứt GPKD hộ cá thể. Dịch vụ thành lập công ty tận tơi, thành lập công ty tận nhà, thành lập công ty tại nhà, Thành lập công ty giá rẻ, Thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM.

  Chấm dứt hộ kinh doanh, thông báo chấm dứt hộ kinh doanh, thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể, chấm dứt mã số thuế hộ kinh doanh, giải thể thộ kinh doanh các thể.

 • Tạm ngừng hoạt động Hộ kinh doanh cá thể

  Tạm ngừng hoạt động Hộ kinh doanh cá thể

  Tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, Tạm ngưng kinh doanh có thời hạn, tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh, Tạm ngưng GPKD hộ cá thể. dịch vụ thành lập công ty tận tơithành lập công ty tận nhà

 • Thay đổi Giấy phép hộ kinh doanh

  Thay đổi Giấy phép hộ kinh doanh

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký giấy phép hộ kinh doanh.Thay đổi GPKD hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi địa chỉ giấy phép hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi ngành nghề giấy phép hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi vốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi chủ hộ và thành viên hộ kinh doanh cá thể

 • Giấy phép hộ kinh doanh cá thể

  Giấy phép hộ kinh doanh cá thể

  - Giấy phép hộ kinh doanh cá thể, Đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thủ tục thành lập hộ kinh doanh, nghĩa vụ của hộ kinh doanh, Thuế khoàn của hộ kinh doanh cá thể.

  - Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể, Giấy phép hộ kinh doanh cá thể, Đăng ký thành lập hộ kinh doanh, Thành lập mới hô kinh doanh, đăng ký giấy phép hộ kinh doanh cá thể, Đăng ký hộ kinh doanh cá thể,Giấy phép kinh doanh hộ gia đình

 • Thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM

  Thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM

  BCCGROUP® Chuyên dịch vụ: thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

  Dịch vụ thành lập công ty nhanh chóng, thành lập công ty gấp theo nhu cầu, làm giấy phép kinh doanh nhanh chóng, làm giấy phép kinh doanh gấp theo nhu cầu. Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM, Dịch vụ mở công ty trọn gói tại TP.HCM, thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty trọn gói chuyên nghiệp, thành lập công ty trọn gói giá rẻ. Thủ tục thành lập công ty. Điều kiện thành lập công ty

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty tại nhà

  Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty tại nhà

  BCCGROUP®  với dịch vụ: thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

 • Dịch vụ thành lập công ty tại nhà

  Dịch vụ thành lập công ty tại nhà

  BCCGROUP® với dịch vụ: thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

  Dịch vụ thành lập công ty tận tơi, thành lập công ty tận nhà, thành lập công ty tại nhà. Thành lập công ty chuyên nghiệp tại nhà. Thành lập công ty trọn gói tại nhà. thành lập công ty chuyên nghiệp tại nhà

 • Hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

  Hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

  Hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài: Đầu thành lập tổ chức kinh tế; Đầu góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; Thực hiện dự án đầu Đầu theo hình thức hợp đồng BCC; Các hình thức đầu , loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

 • Thành lập mới công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập mới công ty doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Tổng Công ty BCCGROUP® Thành lập doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, pháp luật đầu tư cho người nước ngoài, Thành lập công ty cho người nước ngoài. Xin giấy chứng chận đăng ký đầu tư cho nhà Đầu tư nước ngoài, Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, Điều chỉnh giấy phép kinh doanh công ty nước ngoài, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

 • Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

  Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

  Tổng Công ty BCCGROUP® là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Pháp lý công ty, pháp luật đầu tư cho người nước ngoài. Chúng tôi là các Luật sư, Luật gia, thuộc đoàn luật sư TP.HCM; Cử nhân Luật kinh tế - tài chính và kế toán; Hơn 10 năm tư vấn thành lập công ty, làm giấy phép kinh doanh công ty, Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, tư vấn đầu tư, thành lập công ty cho người nước ngoài trên toàn lãnh thổ Việt Nam

 • Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

  Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

  Tổng Công ty BCCGROUP® là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Pháp lý công ty, pháp luật đầu tư cho người nước ngoài. Chúng tôi là các Luật sư, Luật gia, thuộc đoàn luật sư TP.HCM; Cử nhân Luật kinh tế - tài chính và kế toán; Hơn 10 năm tư vấn thành lập công ty, làm giấy phép kinh doanh công ty, Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, tư vấn đầu tư, thành lập công ty cho người nước ngoài trên toàn lãnh thổ Việt Nam

 • Dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu huyện Củ Chi

  Dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu huyện Củ Chi

  CHÚNG TÔI CHUYÊN Muiten.gif: Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tại huyện Củ Chi - TP.HCM, bao gồm:

  - Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa/sản phẩm;

  - Bảo hộ tên thương hiệu, nhãn hiệu;

  - Bảo hộ logo;

  - Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền hàng hóa.

  CHÍNH XÁC, NHANH CHÓNG VÀ UY TÍN NHẤT”. PHỤC VỤ TẬN NƠI

 • Bảng báo giá nhãn hiệu độc quyền- Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

  Bảng báo giá nhãn hiệu độc quyền- Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ

  Bạn đang quan tâm chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ cho : Nhãn hiệu độc quyền, logo độc quyền, Thương hiệu độc quyền ...vv. Vui lòng xem chi tiết dưới đây

 • Đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu

  Bạn đang có thắc mắc về vấn đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại việt nam, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu tên thương hiệu, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thủ tục đăng ký thương hiệu, thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu, đăng ký thương hiệu ở đâu , tra cứu tên thương hiệu, chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

 • DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LOGO

  DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU LOGO

  Đăng ký nhãn hiệu logo tại Tổng Công Ty BCCGROUP®, bạn sẽ được giải đáp các thắc mắc về thủ tục đăng ký logo, thủ tục đăng ký bản quyền logo, thủ tục đăng ký bản quyền thương hiệu, thủ tục đăng ký thương hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền ở đâu, tra cứu nhãn hiệu độc quyền đăng ký logo công ty ở đâu, chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền…

 • Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  BCCGroup xin giới thiệu dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký bảo hộ thương hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký nhãn hiệu độc quyền, đăng ký logo công ty. Cùng các dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanhlàm giấy phép kinh doanh.

 • Thành lập công ty có vốn người nước ngoài

  Thành lập công ty có vốn người nước ngoài

  BCCGroup xin giới thiệu dịch vụ thành lập công ty có vốn người nước ngoài. Người nước ngoài, hay tổ chức nước ngoài sang Việt Nam đầu tư làm ăn phải thực hiện theo pháp luật Đầu tư và các văn bản pháp luật khác thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhanh nhất.

 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

  BCCGroup giới thiệu dịch vụ điều chỉnh giấu chứng nhận đầu tư. Đối với giấy chứng nhận đầu tư, khi thay đổi bất kỳ nội dung gì phải làm thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả, an toàn, chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu.

 • Giải thể công ty TNHH 1 thành viên

  Giải thể công ty TNHH 1 thành viên

  Giải thể Công ty TNHH 1 thành viên, thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên, Điều kiện giải thể công ty TNHH 1 thành viên, Quy trình giải thể công ty TNHH 1 thành viên, các trường hợp giải thể công ty TNHH 1 thành viên. thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh, thủ tục giải thể tại cơ quan thuế.

 • Giải thể công ty TNHH 2 thành viên

  Giải thể công ty TNHH 2 thành viên

  Giải thể Công ty TNHH 2 thành viên, thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên, Điều kiện giải thể công ty TNHH 2 thành viên, Quy trình giải thể công ty TNHH 2 thành viên, các trường hợp giải thể công ty TNHH 2 thành viên. thủ tục giải thể công ty.

 • Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên

  Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên

  BCCGroup xin giới thiệu thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên, tư vấn các dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh.. nhanh chóng, hiệu quả với mức giá thành ưu đãi nhất.

 • Giải thể công ty TNHH hai thành viên

  Giải thể công ty TNHH hai thành viên

  BCCGroup giới thiệu dịch vụ giải thể công ty TNHH hai thành viên:

  - Điều kiện giải thể;

  - Thời gian hoàn tất thủ tục giải thể;

  - Quy trình giải thể.

  Quý vị hãy đến với chúng tôi để nhận được sự tư vấn tận tình, chi tiết, cùng thủ tục nhanh chóng, hiệu quả và uy tín hàng đầu!

 • Giải thể công ty Cổ phần

  Giải thể công ty Cổ phần

  Giải thể Công ty Cổ phần, thủ tục giải thể công ty Cổ phần, Điều kiện giải thể công ty Cổ phần, Quy trình giải thể công ty Cổ phần, các trường hợp giải thể công ty Cổ phần. Thủ tục giải thể công ty.

 • Giải thể chi nhánh - Giải thể VPĐD -Chấm dứt hoạt động địa điểm

  Giải thể chi nhánh - Giải thể VPĐD -Chấm dứt hoạt động địa điểm

  Dịch vụ giải thể Chi nhánh Công ty, thủ tục giải thể Chi nhánh công ty, giải thể VPĐD Công ty, thủ tục giải thể VPĐD công ty. Quy trình giải thể Chi nhánh Công ty, VPĐD. Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh công ty.

 • Dịch vụ tạm ngưng chi nhánh công ty

  Dịch vụ tạm ngưng chi nhánh công ty

  Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty. tạm ngừng chi nhánh công ty TNHH, Thời hạn tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty. Thủ tục tạm ngừng chi nhánh công ty TNHH. Tạm ngưng chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên. Tạm ngưng chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên. Tạm ngưng chi nhánh công ty cổ phần

 • Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh công ty Cổ phần

  Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh công ty Cổ phần

  Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần, Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần. Tạm ngưng kinh doanh Doanh nghiệp. Tạm ngưng kinh doanh công ty

 • Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH

  Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH

  Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH, Thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH. Tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. Tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

 • Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh công ty - doanh nghiệp

  Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh công ty - doanh nghiệp

  Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh Công ty. Dịch vụ tạm ngưng doanh nghiệp.Tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. Tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên. Tạm ngưng kinh doanh công ty Cổ phần. Tạm ngưng chi nhánh công ty. Tạm ngưng VPĐD

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Tổng công ty BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật, cùng các dịch vụ tư vấn Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, làm giấy phép kinh doanh,.. nhanh chóng, hiệu quả và uy tín hàng đầu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

 • Thay đổi tên công ty - thay đổi tên doanh nghiệp

  Thay đổi tên công ty - thay đổi tên doanh nghiệp

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ Thành lập công ty, Thay đổi giấy phép kinh doanh, làm giấy phép kinh doanh,.. uy tín và chất lượng hàng đầu.

 • Bổ sung ngành nghề sản xuất - thành lập công ty sản xuất

  Bổ sung ngành nghề sản xuất - thành lập công ty sản xuất

  Công ty BCCGROUP là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Pháp lý công ty. Chúng tôi là các Luật sư, Luật gia, Cử nhân Luật kinh tế - tài chính và kế toán; Hơn 10 năm tư vấn thành lập công ty, làm giấy phép kinh doanh công ty, Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, thành lập chi nhánh công ty Cho Người Việt Nam Và Người nước ngoài trên toàn lãnh thổ Việt Nam

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

  Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đôi khi doanh nghiệp của bạn cần thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới hoặc rút ngành nghề kinh doanh, tuy nhiên bạn chưa biết những thủ tục cần thực hiện như thế nào? bạn đang cần sự tư vấn và hỗ trợ làm thủ tục nhanh và tiết kiệm? Đừng lo lắng, đến với BCCGroup để được giải quyết vấn đề nhanh chóng, chúng tôi sẽ giúp bạn thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, bên cạnh đó còn có dịch vụ thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh,.. uy tín hàng đầu.

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

  Thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

  BCCGroup xin giới thiệu dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty uy tín, chất lượng. Bên cạnh đó BCCGroup còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh,.. với mức giá thành ưu đãi và đảm bảo nhất.

 • Thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty

  Thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh và làm giấy phép kinh doanh nhanh chóng, an toàn và uy tín hàng đầu.

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

  Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả. Địa chỉ trụ sở công ty: Phải có số nhà, có địa chỉ rõ ràng và thuộc quyển sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Không cần hợp đồng thuê mướn nhà ra công chứng. Không được đặt trụ sở ở chung cư, căn hộ (theo quy định của Bộ xây dựng)

 • Thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty

  Thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, chúng tôi cam kết mang đến những dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng và uy tín hàng đầu. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp dịch vụ Thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh với mức giá thành ưu đãi.

 • Chuyển Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH hai thành viên

  Chuyển Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH hai thành viên

  Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Chuyển Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH hai thành viên. Chuyển Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV. Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty TNHH 2TV

 • Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên

  Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH Một Thành Viên thành công ty TNHH Hai Thành Viên, cùng với các dịch vụ thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, làm giấy phép kinh doanh,.. nhanh chóng, hiệu quả với mức phí ưu đãi.

 • Chuyển Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH 1TV

  Chuyển Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH 1TV

  Chuyển đổi công ty TNHH hai viên thành công ty TNHH một thành viên. Chuyển Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên. Chuyển Công ty TNHH 2TV thành Công ty TNHH 1TV. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH 2TV thành Công ty TNHH 1TV. Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH 2TV thành Công ty TNHH 1TV

 • Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH một thành viên

  Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH một thành viên

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cùng các dịch vụ thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, lam giay phep kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

 • Chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty Cổ phần và Ngược lại

  Chuyển đổi Công ty TNHH thành công ty Cổ phần và Ngược lại

  Chuyển đổi công ty TNHH Thành Công ty Cổ phần. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH. Chuyển đổi Công ty TNHH 2TV thành Công ty cổ phần. Chuyển đổi Công ty TNHH 1TV thành Công ty cổ phần. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 2TV. Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH 1TV. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH  thành Công ty Cổ phần. Thủ tục chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH. Hồ sơ chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần.

 • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

  Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

  Tổng công ty BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần. Bên cạnh đó công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh và làm giấy phép kinh doanh nhanh chóng, uy tín hàng đầu.

 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty

  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty

  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH, Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty Cổ phần. Chuyển DNTN => Công ty TNHH, Chuyển DNTN => Công ty Cổ phần

 • Chuyển DNTN thành công ty TNHH

  Chuyển DNTN thành công ty TNHH

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ chuyển DNTN thành công ty TNHH, cùng với các dịch vụ thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, làm giấy phép kinh doanh,.. với mức giá thành ưu đãi, uy tín,chất lượng hàng đầu, chúng tôi tư vấn mọi thủ tục mà quý khách hàng cần.

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

  Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

  BCCGroup Dịch vụ thành lập DNTN, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân,hồ sơ thành lập DNTN, thành lập DNTN giá rẻ, Thành lập DNTN tận nơi, Thay đổi đăng ký kinh doanh DNTN

 • Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân

  Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân

  BCCGroup Dịch vụ thành lập DNTN, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân,hồ sơ thành lập DNTN, thành lập DNTN giá rẻ, Thành lập DNTN tận nơi, Thay đổi đăng ký kinh doanh DNTN

 • Chuyển Hộ kinh doanh cá thể thành công ty TNHH 1TV

  Chuyển Hộ kinh doanh cá thể thành công ty TNHH 1TV

  Chuyển đổi hộ kinh doanh thành Công ty TNHH 1TV, Chuyển hộ kinh doanh cá thể lên công ty TNHH 1TV, Chuyển GPKD hộ kinh doanh lên Công ty TNHH 1TV, chuyển Hộ kinh doanh lện Công ty 1TV, Thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể Thành Công ty 1TV.

 • Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty TNHH một thành viên

  Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty TNHH một thành viên

  Dịch vụ chuyển hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp, công ty. Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty TNHH một thành viên, Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty TNHH một thành viên, dịch vụ thành lập công ty trọn gói

 • Điều Kiện Thành Lập Công Ty TNHH 1 Thành Viên

  Điều Kiện Thành Lập Công Ty TNHH 1 Thành Viên

  Thành lập công ty TNHH một thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH 1TV, Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1TV, điều kiện thành lập công ty TNHH, Thành lập công ty TNHH trọn gói, Thành lập công ty TNHH giá rẻ, điều kiện để thành lập công ty TNHH 1TV

 • Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên

  Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên

  BCCGroup giới thiệu về Công ty TNHH một thành viên là công ty TNHH do một cá nhân hoặc tổ chức đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm trên vốn đăng ký, vốn đăng ký gọi là vốn điều lệ. Quý vị tham khảo và lựa chọn loại hình cho phù hợp

  Dịch vụ :Thành lập công ty TNHH một thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH môt thành viên, Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên, điều kiện thành lập công ty TNHH, Thành lập công ty TNHH trọn gói, Thành lập công ty TNHH giá rẻ

 • Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

  Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

  BCCGroup Dịch vụ :Thành lập công ty TNHH một thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH môt thành viên, Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên, điều kiện thành lập công ty TNHH, Thành lập công ty TNHH trọn gói, Thành lập công ty TNHH giá rẻ

 • Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty TNHH

  Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty TNHH

  Chuyển đổi hộ kinh doanh thành Công ty TNHH, Chuyển hộ kinh doanh cá thể lên công ty TNHH, Chuyển GPKD hộ kinh doanh lên Công ty TNHH, chuyển Hộ kinh doanh lện Công ty, Thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể Thành Công ty.

 • Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  BCCGroup Dịch vụ :Thành lập công ty TNHH hai thành viên, Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên, Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên, điều kiện thành lập công ty TNHH, Thành lập công ty TNHH trọn gói, Thành lập công ty TNHH giá rẻ

 • Giới thiệu về công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Giới thiệu về công ty TNHH hai thành viên trở lên

  BCCGroup Dịch vụ thành lập công ty TNHH, Thành lập công ty TNHH giá rẻ, Thành lập công ty TNHH trọn gói, Thủ tục thành lập công ty TNHH, Hồ sơ thành lập công ty TNHH, giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH, sổ đăng ký thành viên công ty TNHH

 • Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty Cổ phần

  Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty Cổ phần

  Chuyển đổi hộ kinh doanh thành Công ty Cổ phần, Chuyển hộ kinh doanh cá thể lên công ty Cổ phần, Chuyển GPKD hộ kinh doanh lên Công ty Cổ phần, chuyển Hộ kinh doanh lện Công ty Cổ phần, Thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể Thành Công ty Cổ phần.

 • Thủ tục thành lập công ty cổ phần

  Thủ tục thành lập công ty cổ phần

  BCCGroup Dịch vụ thành lập công ty cổ phần, thủ tục thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty cổ phần trọn gói, Hồ sơ thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty cổ phần giá rẻ, thành lập công ty cổ phần tận nơi

 • Giới thiệu về công ty cổ phần

  Giới thiệu về công ty cổ phần

  BCCGroup Dịch vụ thành lập công ty cổ phần, thủ tục thành lập công ty cổ phần, hồ sơ thành lập công ty cổ phần, công ty cổ phần là gì, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, thay đổi giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

 • Thủ tục thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

  Thủ tục thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

  Dịch vụ thành lập chi nhánh, Thành lập văn phòng đại diện, Thành lập địa điểm kinh doanh, Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, Thủ tục thành lập chi nhánh, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

 • Giới thiệu về thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

  Giới thiệu về thành lập chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

  Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tư và làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, thành lập địa điểm kinh doanh

 • Thành lập công ty chuyên nghiệp

  Thành lập công ty chuyên nghiệp

  Tổng Công ty BCCGROUP® là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Pháp lý công ty. Chúng tôi là các Luật sư, Luật gia, Cử nhân Luật kinh tế - tài chính và kế toán; Hơn 10 năm tư vấn thành lập công ty, làm giấy phép kinh doanh công ty, Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty trên toàn lãnh thổ Việt Nam

  Thành lập công ty chuyên nghiệp, thành lập công ty trọn gói, thành lập công ty giá rẻ nhất, thành lập công ty tại TP.HCM, Thành lập công ty uy tín

 • Làm giấy phép kinh doanh công ty, làm giấy phép doanh nghiệp

  Làm giấy phép kinh doanh công ty, làm giấy phép doanh nghiệp

  BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ làm giấy phép kinh doanh công ty, làm giấy phép doanh nghiệp uy tín, chất lượng hàng đầu. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh,.. nhanh chóng và đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

  Làm giấy phép kinh doanh công ty, làm giấy phép doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký công ty, dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký kinh doanh

 • Làm GPKD hoạt động điện lực

  Làm GPKD hoạt động điện lực

  Bạn đang có nhu cầu kinh doanh - hoạt động điện lực, bạn đang phải đau đầu với những thủ tục rườm rà làm mất nhiều thời gian của bạn. Tổng Công Ty BCCGROUP® xin hướng dẫn thủ tục làm giấy phép kinh doanh hoạt động điện lực. Bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp dịch vụ Thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh,.. với mức giá ưu đãi.

 • Cấp lại giấy phép kinh doanh công ty

  Cấp lại giấy phép kinh doanh công ty

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại GPKD, cấp lại giấy phép kinh doanh công ty, cấp lại giấy phép doanh nghiệp.

  Do: do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Hoặc do thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh Thành phố Thủ Đức

  Thay đổi giấy phép kinh doanh Thành phố Thủ Đức

  BCCGROUP® cung cấp dịch vụ: thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

  BCCGROUP® cung cấp dịch vụ cập nhật địa chỉ công ty trên gpkd khi sáp nhập quận 2, quận 9, quận Thủ Đức Thành thành phố Thủ Đức. Thay đổi giấy phép kinh doanh thành phố Thủ Đức. Thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, Thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi chức danh giám đốc. Thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cập nhật thêm ngành nghề kinh doanh. Thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty, giảm vốn điều lệ công ty .Thay đổi chủ sở hữu công ty, thay đổi thành viên công ty, sang nhượng vốn góp thành viên công ty tại Thành phố Thủ Đức -TP.HCM

 • Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty

  Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty

  Thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, Thay đổi người đại diện pháp luật công ty, thay đổi giám đốc công ty, Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty, Thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty, tăng vốn công ty, Thay đổi chủ sở hữu công ty, thay đổi thành viên công ty, thay đổi cổ đông công ty, Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình công ty, thành lập công ty tập đoàn, thành lập công ty mẹ, công ty con 

 • Thủ tục giải thể công ty

  Thủ tục giải thể công ty

  • Thủ tục giải thể công ty, thủ tục giải thể công ty TNHH 1 TV, Thủ tục giải thể công ty TNHH 2TV, Thủ tục giải thể công ty cổ phần. Thủ tục giải thể công ty 2021. Thủ tục giải thể công ty mới nhất.
  • Quy trình giải thể công ty,Quy trình giải thể công ty TNHH 1 TV, Quy trình giải thể công ty TNHH 2TV, Quy trình giải thể công ty cổ phần. Quy trình giải thể công ty 2021. Quy trình giải thể công ty mới nhất.
  • Dịch vụ giải thể công ty, dịch vụ giải thể chi nhánh công ty. dich vụ giải thể công ty HCM, dịch vụ giải thể công ty trọn gói, dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp
  • Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ, phí dịch vụ giải thể công ty, giá dịch vụ giải thể công ty