Thay đổi tên công ty - thay đổi tên doanh nghiệp

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật...vv

Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi tên công ty, Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp; Hồ sơ thay đổi tên công ty, Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp. Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi tên công ty - tên doanh nghiệp

NGÀN VÀ CỘNG SỰ :

Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi tên công ty, Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp; Hồ sơ thay đổi tên công ty, Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp. Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi tên công ty - tên doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY - ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Hiện nay, các quy định về trình tự, thủ tục Thay đổi tên công ty - Thay đổi tên doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Hiện hành.

1./ Căn cứ pháp lý Đăng ký thay đổi tên công ty - Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp :

Để Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi tên công ty, Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp; Hồ sơ thay đổi tên công ty, Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp. Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi tên công ty - tên doanh nghiệp Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp: Chuẩn bị các thủ tục thay đổi tên công ty, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp và Hồ sơ thay đổi tên công ty, hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp cũng như những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi tên công ty - tên doanh nghiệp. Chúng ta tham khảo quy định của pháp luật dưới đây:

 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 3. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2./ Hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty - Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

Theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi tên công ty, Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp; Hồ sơ thay đổi tên công ty, Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp. Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi tên công ty - tên doanh nghiệp Thì thành phần, thủ tục thay đổi tên công ty - Thành phần, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp được quy định cho từng loại hình dưới đây:

Thủ tục thay đổi tên công ty - Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp :

1. Thủ tục thay đổi tên công ty đối với công ty TNHH một thành viên:

 • Thông báo thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc Đăng ký thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu người thực hiện không phải là Đại diện pháp luật)

2. Thủ tục thay đổi tên công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ tịch HĐTV về việc Đăng ký thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu người thực hiện không phải là Đại diện pháp luật)

3. Thủ tục thay đổi tên công ty đối với công ty cổ phần:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên Công ty - tên doanh nghiệp
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu người thực hiện không phải là Đại diện pháp luật)

4. Thủ tục thay đổi tên Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu người thực hiện không phải là Đại diện pháp luật)

         5. Thủ tục thay đổi tên đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh, VPĐD:

 • Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, VPĐD
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp (nếu người thực hiện không phải là Đại diện pháp luật)

3./ Những vấn đề lưu ý khi thực hiện đăng ký thay đổi tên công ty -  thay đổi tên doanh nghiệp:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Thì tên công ty -  tên doanh nghiệp được quy định như sau:

1./ Tên Doanh nghiệp - Tên công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

 • Loại hình doanh nghiệp;
 • Tên riêng.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu
 • Doanh nghiệp có quyền đăng ký dùng Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp (không bắt buộc).
 • Nếu đăng ký Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt cần lưu ý:
  • Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
  • Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

(CSPL :Điều 37, 39 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

2./ Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 41 của Luật này.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

(CSPL :Điều 38, 41 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

3./Quyền của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh trong việc đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp :

 • Căn cứ vào quy định tại các điều 3, 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

(CSPL :Khoản 5 diều 37 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2 điều 18 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP)

4./ Sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh " Thay đổi tên công ty". doanh nghiệp phải thực hiện các công việc tiếp theo :

 • Khắc lại con dấu công ty theo tên công ty mới đã được thay đổi.
 • Thay đổi thông tin mẫu hoá đơn GTGT với Cơ quan Thuế trước khi sử dụng, nếu doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử.
 • Cập nhật lại thông tin tài khoản Ngân hàng : Ra Ngân hàng mà mình mở tài khoản để được cập nhật.

Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi tên công ty, Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp; Hồ sơ thay đổi tên công ty, Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp. Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi tên công ty - tên doanh nghiệp Dịch vụ thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi tên công ty, Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp; Hồ sơ thay đổi tên công ty, Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp. Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi tên công ty - tên doanh nghiệp. Chi phí thay đổi tên công ty, Thời gian thay đổi tên công ty. Điều kiện thay đổi tên công ty.

 

#thayđổitêncôngty #thay đổi tên doanh nghiệp #Đăng ký thay đổi tên công ty #Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

#thủtụcđổitêncôngty #thôngbáothayđổitêncôngty #đổitêncôngty #đổitêndoanhnghiệp #thayđổitêndoanhnghiệp

# Những vấn đề lưu ý khi đổi tên công ty

C.E.O - MR NGÀN (7/7): 0913 100 223 - 0938 10 23 67

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN" - CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

"CHÚNG TÔI LÀM VIỆC BẰNG CẢ LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ"

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN NGÀN

"Thành tâm - Thành thật - Thương thảo - Tri ân - Trí tuệ"