• Nghĩa vụ kê khai - nộp thuế của Hộ kinh doanh

  Nghĩa vụ kê khai - nộp thuế của Hộ kinh doanh

  Nghĩa vụ kê khai - nộp thuế của Hộ kinh doanh, các khoản thuế phải nộp của hộ kinh doanh, hộ kinh doanh nộp các loại thuế gì, hộ kinh doanh kê khai nộp thuế ra sao, hộ kinh doanh nộp bao nhiêu thuế là được, hộ kinh doanh nộp thuế gì

 • Hồ sơ khai thuế, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Hồ sơ khai thuế, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  Hồ sơ khai thuế, Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, Gửi thông báo thuế và thời hạn nộp thuế

 • Doanh thu tính thuế và mức thuế khoán

  Doanh thu tính thuế và mức thuế khoán

  Doanh thu tính thuế và mức thuế khoán, cách xác định thuế khoán đối với hộ kinh doanh, căn cứ xác định thuế khoán

 • Thuế GTGT -Thuế TNCN phải nộp của hộ kinh doanh

  Thuế GTGT -Thuế TNCN phải nộp của hộ kinh doanh

  Số thuế GTGT phải nộp đối với hộ kinh doanh, Số thuế TNCN phải nộp đối với hộ kinh doanh, Doanh thu tính thuế GTGT, Doanh thu tính thuế TNCN, Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu, Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN.  Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

 • Thuế môn bài - Lệ phí môn bài

  Thuế môn bài - Lệ phí môn bài

  Người nộp thuế môn bài, Người nộp lệ phí môn bài , Các trường hợp không nộp lệ phí môn bài, miễn lệ phí môn bài, Mức thu lệ phí môn bài - Mức nộp lệ phí môn bài, mức nộp lệ phí môn bài đối với công ty, mức nộp lệ phí môn bài đối với đơn vị hách toán phụ thuộc, mức nộp lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể

   

 • Thuế và lệ phí phải nộp của hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

  Thuế và lệ phí phải nộp của hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

  Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Lệ phí môn bài và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.