• Xây dựng hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp

    Xây dựng hệ thống thang bảng lương doanh nghiệp

    Doanh nghiệp muốn tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, bắt buộc phải xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và đăng ký cho phòng lao động quận/huyện hoặc Sở lao động - Thương binh & Xã hội => gọi là đăng ký lao động