Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Tổng Công ty BCCGROUP® là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Pháp lý công ty, pháp luật đầu tư cho người nước ngoài. Chúng tôi là các Luật sư, Luật gia, thuộc đoàn luật sư TP.HCM; Cử nhân Luật kinh tế - tài chính và kế toán; Hơn 10 năm tư vấn thành lập công ty, làm giấy phép kinh doanh công ty, Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, tư vấn đầu tư, thành lập công ty cho người nước ngoài trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Chúng tôi tự hào là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về pháp lý tư vấn đầu tư, thành lập công ty cho người nước ngoài, người nước ngoài chuyển nhượng vốn, góp vốn vào công ty Việt Nam, xin giấy phép đầu tư cho người nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài.

Xem thêm: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài:

1./ Định nghĩa về nhà đầu tư nước ngoài:

  • Nhà Đầu tư nước ngoài là : Một cá nhân hay là một tổ chức nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư kinh doanh
  • Người nước ngoài : Là người mang hộ chiếu nước ngoài, có nghĩa là không phải quốc tịch Việt Nam: Quốc tịch Việt Nam sẽ mang hộ chiếu Việt Nam/ CMND/ thẻ căn cước công dân; Nếu Việt kiều mà không hộ chiếu Việt Nam/ CMND/ thẻ căn cước công dân thì vẫn gọi là người nước ngoài

2./ Hình thức chuyển nhượng vốn, góp vốn:

  • Chúng tôi xin giới thiệu hình thức Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài : Người nước ngoài, Nhà đầu tư nước ngoài qua Việt Nam đầu tư kinh doanh theo hình thức chuyển nhượng vốn, góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam
  • Công ty Việt Nam muốn Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Biểu cam kết WTO, Nghị định 23/2007/NĐ-CP, Thông tư 08/2013/TT-BCT và pháp luật có liên quan
  • Muốn Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài phải căn cứ vào biểu cam kết WTO để xem người nước ngoài/ nhà đầu tư nước ngoài có được phép kinh doanh ngành nghề đó hay không, tỷ lệ Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài, chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa là bao nhiêu %.

Xem thêm: Thay đổi giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài

chuyen nhuong von cho nha dau tu nuoc ngoai, nguoi nuoc ngoai chuyen nhuong von

TỔNG CÔNG TY BCCGROUP®

  • Địa chỉ: 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0913 100 223 - 0913 553 776 - 028. 6274 3959

Pháp lý doanh nghiệp khác