Cách ghi ngành, nghề kinh doanh khi đăng ký doanh nghiệp

Danh mục bài viết:

 1. Dịch vụ đăng ký thành lập công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh
 2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh thành lập công ty - thành lập doanh nghiệp
 3. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của công ty - doanh nghiệp
 4. Chi tiết Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
 5. Pháp lý quy định đăng ký ngành nghề kinh doanh
 6. Liên hệ cho chúng tôi:

Dịch vụ Đăng ký thành lập công ty, dịch vu thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh công ty, thay đổi bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Ghi ngành, nghề kinh doanh công ty, doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập Công ty. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty => Chính xác và đúng quy định của pháp luật.

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật...vv

NGÀN VÀ CỘNG SỰ : Dịch vụ Đăng ký thành lập công ty, dịch vu thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh công ty, thay đổi bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Ghi ngành, nghề kinh doanh công ty, doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập Công ty. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty => Chính xác và đúng quy định của pháp luật.

1./ Ngành nghề đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty:

Doanh nghiệp tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm (khoản 1 Điều 7 Luật DN 2020)

Vì vậy khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty phải lựa chọn ngành nghề theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hiện hành để đăng ký kinh doanh

 • Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

CSPL: Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 01/2021/ND-CP

2./ Cách ghi ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp, công ty:

Ngành, nghề kinh doanh khi đăng ký thành lập công - thành lập doanh nghiệp :

- Trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp :

 1. Lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh.
 2. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam .
 3. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó;
 4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó;
 5. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi

CSPL: Điều 7 Nghị định số 01/2021/ND-CP

Ngành, nghề kinh doanh Khi bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh :

Khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh vào:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cách lựa chọn và ghi ngành nghề giống như đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty nêu trên

3./ Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp - công ty:

Ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp là phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi đăng ký thành lập công ty.

Như vậy doanh nghiệp phải đăng ký, thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh khi kinh doanh, trường hợp phát sinh thêm ngành nghề kinh doanh khác so với đăng ký : Doanh nghiệp phải thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh vào của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm:

 • Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;
 • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính
(Đánh dấu x để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

01

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn

9631

X

02 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630  

Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó .

01

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810

X

02

Xây dựng nhà để ở

4101  

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính
(Đánh dấu x để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

01

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

5610

X

02

Hoạt động viễn thông khác

Chi tiết: Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

6190  

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính
(Đánh dấu x để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

01

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu lúa mỳ, bột mỳ

4631

X

02

Bán buôn thực phẩm

Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt ; thủy hải sản

4632  

Ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam  : Xem chi tiết tại đây

4./Căn cứ pháp lý quy định ngành nghề kinh doanh hiện hành:

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi Luật Doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp;
 • Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg .

: HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI - NẾU BẠN CÓ NHU CẦU : Dịch vụ Đăng ký thành lập công ty, dịch vu thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép kinh doanh công ty, thay đổi bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. Ghi ngành, nghề kinh doanh công ty, doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng ký thành lập Công ty. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp. Ghi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty => Chính xác và đúng quy định của pháp luật.
.

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "Chuyên Nghiệp - Nhanh Chóng - Chính Xác - Uy Tín"

TINH THẦN LÀM VIỆC "5T" : "Thành tâm - Thành thật - Thương lượng - Tri ân - Trí tuệ"

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0938 32 66 43 (Zalo/veiber)

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN NGÀN

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

#Thànhlậpcôngty, #thànhlậpcôngtytrọngói, #thànhlậpcôngtygiárẻ, #thànhlậpcôngtychuyênnghiệp, #bảngbáogiáthànhlậpcôngty, #báogiáthànhlậpdoanhnghiệp, #giáthànhlậpcôngty, #phíthànhlậpcôngtyhiệnnay, #giáthànhlậpcôngtytrọngói, #ChuyểncôngtyTNHHsangcôngtycổphần, #chuyểnđổiloạihìnhcôngty. #ChuyểncôngtyCổ phầnthànhCôngtyTNHH. #ChuyểnDNTNthànhcôngty. #chuyểnhộkinhdoanhthànhcôngty

Pháp luật doanh nghiệp khác

0916 55 78 68 0938 32 66 43 Báo giá Chat Zalo