BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh, bên cạnh đó chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ thành lập công tythay đổi giấy phép kinh doanh, nhanh chóng, an toàn , hiệu quả, theo đúng thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH có hiệu lưc ngày 01/07/2015. Thì khi đăng ký kinh doanh, hoặc khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh và ngành nghề kinh doanh phải có mã ngành, hay còn gọi là mã ngành nghề kinh doanh :

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ) có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2018.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp; Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg nêu trên và văn bản số 225/ĐKKD-NV ngày 15/8/2018 của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh:

1. Kể từ ngày 20/8/2018, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh : đề nghị doanh nghiệp rà soát lại ngành nghề kinh doanh đã kê khai cho phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

2./ Đối với Doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018: doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tiếp tục hoạt động với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký

Vui lòng tải về theo link Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg:

PHỤ LỤC I - MÃ NGÀNH CẤP 5: NHẤN VÀO ĐÂY

PHỤ LỤC II - CHI TIẾT MÃ NGÀNH : NHẤN VÀO ĐÂY

Hành chính - Tổng hợp khác