Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Danh mục bài viết:

 1. Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh
 2. Quyền thành lập đăng ký hộ kinh doanh
 3. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh
 4. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
 5. Pháp lý quy định thành lập đăng ký hộ kinh doanh
 6. Liên hệ cho chúng tôi:

Đăng ký ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh. Nghề kinh doanh của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật...vv

NGÀN VÀ CỘNG SỰ : Dịch vụ Đăng ký hộ kinh doanh, dịch vu thành lập hộ kinh doanh, xin giấy phép hộ kinh doanh hay Đăng ký ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh. Nghề kinh doanh của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh


1./ Quyền đăng ký thành lập hộ kinh doanh:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định pháp luật quy định về đăng ký kinh doanh, đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Trừ các trường hợp sau đây:

a) Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

CSPL: Khoản 1 Điều 80 Nghị định số 01/2021/ND-CP

Cá nhân có quyền đăng ký thành lập được bao nhiêu hộ kinh doanh cá thể:

 • Chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
 • Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

CSPL: Khoản 2 Điều 80 Nghị định số 01/2021/ND-CP

2./ Cách ghi ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh cá thể, khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh doanh thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật

CSPL: Điều 89 Nghị định số 01/2021/ND-CP

Ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh :

Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

CSPL: Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT

Khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định như sau :

2. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

3. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

6. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

7. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này, trong đó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

3./ Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể:

Ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh là phạm vi hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Như vậy hộ kinh doanh phải đăng ký ngành nghề kinh doanh khi kinh doanh, trường hợp phát sinh thêm ngành nghề kinh doanh khác so với đăng ký hộ kinh doanh phải thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm:

 • Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;
 • Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh:

Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính.

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính
(Đánh dấu x để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

01

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn

9631

X

02 Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630  

Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, hộ kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn

Như vậy đối với trường hợp đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh: các ngành, nghề kinh doanh khác KHÔNG PHẢI LÀ : Ngành, nghề kinh doanh chính => Thì hộ kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính
(Đánh dấu x để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

01

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

5610

X

02

Dịch vụ chăm sóc da, tẩy nám, làm đẹp, mua bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

   

Ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam  : Xem chi tiết tại đây

4./Căn cứ pháp lý quy định Đăng ký thành lập hộ kinh doanh hiện hành:

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi Luật Doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp;
 • Căn cứ thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Sử đổi. bổ sung thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành 01/07/2023.

: HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI - NẾU BẠN CÓ NHU CẦU : Dịch vụ Đăng ký hộ kinh doanh, dịch vu thành lập hộ kinh doanh, xin giấy phép hộ kinh doanh hay Đăng ký ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh chính của hộ kinh doanh. Nghề kinh doanh của hộ kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
.

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "Chuyên Nghiệp - Nhanh Chóng - Chính Xác - Uy Tín"

TINH THẦN LÀM VIỆC "5T" : "Thành tâm - Thành thật - Thương lượng - Tri ân - Trí tuệ"

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

#Thànhlậpcôngty, #thànhlậpcôngtytrọngói, #thànhlậpcôngtygiárẻ, #thànhlậpcôngtychuyênnghiệp, #bảngbáogiáthànhlậpcôngty, #báogiáthànhlậpdoanhnghiệp, #giáthànhlậpcôngty, #phíthànhlậpcôngtyhiệnnay, #giáthànhlậpcôngtytrọngói, #ChuyểncôngtyTNHHsangcôngtycổphần, #chuyểnđổiloạihìnhcôngty. #ChuyểncôngtyCổ phầnthànhCôngtyTNHH. #ChuyểnDNTNthànhcôngty. #chuyểnhộkinhdoanhthànhcôngty

Pháp luật doanh nghiệp khác

0916 55 78 68 0938 32 66 43 Báo giá Chat Zalo