Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, Thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông nước ngoài trong công ty cổ phần

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHH

Quý vị và các Bạn đang tìm kiếm một công ty tư vấn chuyên nghiệp về pháp lý: Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHH ...vv. Đến với chúng tôi Không phải đi lại nhiều lần, cần là có ngay, phục vụ đúng pháp luật để bạn yên tâm sản xuất kinh doanh mà không lo lắn về pháp lý.

Chúng tôi xin được giới thiệu về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần hay các trường hợp thay đổi: Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, Thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông nước ngoài trong công ty cổ phần như sau:
 • Nếu quý vị có nhu cầu thay đổi. Chỉ cần gửi giấy phép kinh doanh công ty và CMND hoặc hộ chiếu của người mới cần thay vào công ty qua mail :luatsu.dkkd@gmail.com hoặc Zalo 0913 100 233. - 3 ngày có GPKD công ty mới. Mọi thủ tục hồ sơ do chúng tôi soạn thảo
 • Thủ tục Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, Thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông nước ngoài trong công ty cổ phần :

1. Đồi với công ty TNHH một thành viên:

A./ Trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng 100% phần vốn góp của mình qua cho người khác( hay còn gọi là chuyển nhượng công ty)

 • Thông báo thay đổi chủ sở hữu
 • Thông báo thay đổi đại diện pháp luật
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp
 • Điều lệ hoạt động công ty đối với người mới
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người mới: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu

B./ Trường hợp chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn góp của mình qua cho người khác:

2. Đồi với công ty TNHH hai thành viên:

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHHThay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên, do thành viên chuyển nhượng vốn:

 • Thông báo thay đổi thành viên
 • Danh sách thành viên
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (nếu thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn)
 • Bản sao Giấy tờ pháp lý của thành viên mới

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHHThay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên do tiếp nhận thêm thành viên mới góp thêm vốn, làm tăng vốn điều lệ công ty

 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Quyết định của Hội đồng thành viên
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Thông báo thay đổi thành viên
 • Danh sách thành viên
 • Giấy chứng nhận hoàn tất việc góp vốn (nếu thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới)
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Thành viên mới

3. Đồi với công ty cổ phần:

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHHA./ Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập:

 • Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký (theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp)
 • Thành phần hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập:
  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

  2. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.
 • Kết quả hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập:
  - Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHHB./ Trường hợp thay đổi cổ đông do cổ đông mới góp vốn vào để làm tăng thêm vốn điều lệ:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ do tiếp nhận cổ đông mới
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ và cổ đông.

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHHC./ Thay đổi cổ đông nước ngoài trong công ty cổ phần:

 • Đối với công ty cổ phần có cổ đông sang nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoàin/gười nước ngoài/ công ty nước ngoài
 • Hoặc nhận vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài/ người nước ngoài/ công ty nước ngoài

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHHBước 1 : Nộp hồ sơ đăng ký góp vốn/ Chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng cổ phần đến Cơ quan đăng ký đầu tư (phòng kinh tế đối ngoại)

 • Cơ quan đăng cứ Đầu tư : Hẹn 15 ngày sau khi có kết quả chấp thuận đáp ứng điều kiện góp vốn/ mua cổ phần/ mua phần vốn góp của nhà Đầu tư nước ngoài góp vốn/ cá nhân người nước ngoài vốn góp, Công ty nước ngoài chuyển nhượng cổ phần.

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bổ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHHBước 2 : Nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp :

 • Thay đổi cổ dông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (Nếu có)

Nếu bạn không ngần ngại, hãy nhất máy liên lạc cho chúng tôi. Bạn sẽ được giải đáp và phục vụ tận tình, nhanh chóng

Hãy nhất máy liên lạc cho chúng tôi hôm nay để được phục vụ:

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: " LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

TẠI SAO BẠN CHỌN CHÚNG TÔI ? HÃY LÀ NGƯỜI THÔNG THÁI, CHÚNG TÔI LÀM VIỆC BẰNG CẢ LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ, ĐÚNG PHÁP LUẬT, CHÍNH XÁC, NHANH CHÓNG VÀ CHUYÊN NGHIỆP

LH : 25/1C NGUYỄN HẬU, PHƯỜNG TÂN THÀNH, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM, VIỆT NAM

THAM KHẢO BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP MỚI

THAM KHẢO BẢNG BÁO GIÁ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH CÔNG TY

 • Chúng tôi là các luật sư, cử nhân tài chính, kế toán... Nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục Thành lập công ty , thủ tục giải thể công ty, thủ tục làm giấy phép kinh doanh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý ban đầu, để quý vị an tâm kinh doanh khi khởi nghiệp
 • Chúng tôi luôn luôn cam kết : đem lại lợi ích cho quý khách  cao nhất : nhanh chóng, chính xác, đúng yêu cầu và đúng pháp luật. Không đi lại nhiều lần, không tốn thời gian, đúng và chính xác theo quy định của pháp luật
 • Bạn đang cần tư vấn: thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, làm giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp, giải thể chi nhánh, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ hoàn thuế gtgt, dịch vụ quyết toán thuế ...vv. và các dịch vụ luật sư

Đặc biệt làm giấy phép kinh doanh tất cả các ngành nghề khó mà các nơi khác làm không được

GIẢI QUYẾT CÁC VƯỚNG MẮC VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC BẰNG CẢ LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ - CAM KẾT 4 CHỮ: " LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Dịch vụ thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty, Thủ tục thay đổi chủ sở hữu, Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH, Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bỏ sung thông tin cổ đông nước ngoài, Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH 1 TV. Chi phí thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV, Chi phí thay đổi GPKD công ty TNHH

 • Không chính xác không lấy tiền.
 • Không phát sinh chi phí
 • Đầy đủ và đúng giấy tờ khi bàn giao và đúng quy định pháp luật.
 • Tư vấn miễn phí trong quá trình hoạt động kinh doanh

#Dịchvụthayđổichủsởhữu, #thayđổithànhviên, #thayđổicổđôngcôngty, #Thủtụcthayđổichủsởhữu, #ThủtụcthayđổithànhviêncôngtyTNHH, #Thayđổicổđônglànhàđầutưnướcngoài. #Bổsungthôngtincổđôngnướcngoài, #ThayđổiđạidiệnphápluậtcôngtyTNHH1TV. #ChiphíthayđổichủsởhữucôngtyTNHH1TV, #ChiphíthayđổiGPKDcôngtyTNHH