Thay đổi ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật...vv

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH, Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh DNTN. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Chi nhánh công ty

NGÀN VÀ CỘNG SỰ : Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty , Đăng ký ngành, nghề kinh doanh của Công ty, Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH, Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh DNTN. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Chi nhánh công ty

 • Doanh nghiệp được bổ sung ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm, hoặc ngành nghề mà chỉ nhà nước mới được kinh doanh …vv
 • Khi thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty: Ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm, ngành nghề xin ý kiến, ngành nghề cần chứng minh vốn pháp định ...vv. => Chỉ được kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện trước khi hoạt động kinh doanh.

I./ Căn cứ pháp lý đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp :

Để Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần, Đăng ký ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần, Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần. Chúng ta tham khảo quy định của pháp luật dưới đây:

 1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 2. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14  ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 3. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 4. Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 5. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

II./ Hồ sơ thay đổi ngành, nghề  kinh doanh - Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, được quy định tại Điều 56 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ đổi ngành, nghề kinh doanh và Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp được chi tiết dưới đây.

1. Đồi với công ty TNHH một thành viên:

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH 1TV

Thành phần hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH một thành viên và Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH một thành viên.

Gồm có:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 2. Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 3. Văn bản ủy quyền người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 4. Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân người đại diện ủy quyền:

2. Đồi với công ty TNHH hai thành viên:

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên

Thành phần hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên và Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên.

Gồm có:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 2. Nghị quyết, quyết định của HĐTV công ty TNHH về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 3. Biên bản họp HĐTV công ty TNHH về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 4. Văn bản ủy quyền người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 5. Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân người đại diện ủy quyền:

3. Đồi với công ty cổ phần:

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề  kinh doanh Công ty Cổ phần:

Thành phần hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần và Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần.

Gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ công ty Cổ phần về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Biên bản họp của ĐHĐCĐ công ty Cổ phần về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Văn bản ủy quyền người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân người đại diện ủy quyền:

4. Đối với doanh nghiệp tư nhân:

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề  kinh doanh doanh nghiệp tư nhân:

Thành phần hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh DNTN và Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh DNTN.

Gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Văn bản ủy quyền người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân người đại diện ủy quyền:

5. Đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh, xưởng sản xuất:

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề  kinh doanh Chi nhánh - Địa điểm kinh doanh- Xưởng sản xuất:

Thành phần hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Chi nhánh, ĐĐKD, Xưởng sản xuất và Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh, ĐĐKD, Xưởng sản xuất.

Gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ Địa điểm kinh doanh: về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Văn bản ủy quyền người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân người đại diện ủy quyền:

 1. Doanh nghiệp có thể bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
 2. Doanh nghiệp có thể giảm ngành, nghề kinh doanh của Công ty
 3. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn luật chuyên ngành.

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

Quý doanh nghiệp, Quý đối tác, Quý khách hàng. Khi cần Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty , Đăng ký ngành, nghề kinh doanh của Công ty, Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH, Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh DNTN. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Chi nhánh công ty...vv. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ cho chúng tôi để được tham vấn, tư vấn và thực hiện đấy đủ và đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nhanh nhất - uy tín - chính xác và đúng pháp luật. Mọi trình tự, thủ tục, quy trình, hồ sơ do chúng tôi thực hiện, và uỷ quyền đại diện làm các thủ tục. Quý vị chỉ ký hồ sơ mà không phải đi lại bất kỳ cơ quan nào. Trừ quy định của pháp luật có quy định khác

C.E.O - MR NGÀN (7/7): 0913 100 223 - 0938 10 23 67

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN" - CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

"CHÚNG TÔI LÀM VIỆC BẰNG CẢ LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ"

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN NGÀN

"Thành tâm - Thành thật - Thương thảo - Tri ân - Trí tuệ"

Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH, Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty Cổ phần. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh DNTN. Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh Chi nhánh công ty

Hệ thống Website:

http://bccgroup.vn | http://dangkydoanhnghiep.net.vn | http://ktv.edu.vn | http://thanhlapcongtynuocngoai.vn

http://nganvacongsu.com I http://thanhlapcongtytphcm.com | http://giayphepkinhdoanhtphcm.com

Các dịch vụ khác của chúng tôi:

Pháp luật doanh nghiệp khác

0916 55 78 68 0938 32 66 43 Báo giá Chat Zalo