BCCGROUP® với dịch vụ: thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế …vv

Thủ tục thành lập công ty cổ phần:

I./ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Hồ sơ thành lập mới công ty cổ phần :

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.
  2. Điều lệ công ty cổ phần.
  3. Danh danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
  4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ sở pháp lý : Điều 23 NĐ 01/2021 hướng dẫn luật DN 2020 về đăng ký doanh nghiệp

II./ Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của BCCGroup :

- Quý vị chỉ cần gửi cho chúng tôi các thông tin sau :

- Mọi thủ tục thành lập công ty cổ phần : do chúng tôi soạn thảo hồ sơ theo quy định của luật :

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần
  • Danh sách cổ đông công ty cổ phần
  • Điều lệ công ty cổ phần

- Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.

- Hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp => đi vào hoạt động

- Phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói

Thông tin thành lập công ty cổ phần, hồ sơ thành lập công ty cổ phần, thủ tục thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty cổ phần

XEM THÊM :

Báo giá thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần trọn gói

Thành lập công ty cổ phần tận nhà

Thành lập công ty cổ phần giá rẻ

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần, thủ tục thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty cổ phần trọn gói, Hồ sơ thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty cổ phần giá rẻ, thành lập công ty cổ phần tận nơi

Pháp lý doanh nghiệp khác