• Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

  Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

  Tư vấn pháp luật Ngàn và cộng sự - BCCGROUP® chuyên: Giấy phép kinh doanh giới thiệu việc làm, Giấy phép kinh doanh cung ứng lao động. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm. Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm. Hồ sơ giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, Thủ tục giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, Điều kiện yêu cầu thực hiện. Quy trình thực hiện Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

   

 • Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Các trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xin giấy phép lao động hay không. Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn/ cổ đông công ty/ nhà đầu tư trực tiếp làm việc có phải xin giấy phép lao động hay không, Điều kiện không phải xin giấy phép lao động, Thủ tục xác nhận người lao động không thuộc diện cấp phép lao động, Hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động.