Quyền tài sản và hoạt động kinh doanh được bảo đảm

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanhBCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật …vv

NGÀN VÀ CỘNG SỰ : Bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài. Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài. Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh . Cụ thể quy định 4 quyền, Gồm có :

 1. Quyền "Bảo đảm quyền sở hữu tài sản"
 2. Quyền "Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh"
 3. Quyền "Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài"
 4. Quyền được "Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật"

Luật đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021dành nguyên Chương II nói về "Bảo đảm đầu tư". Nhằm minh bạch pháp luật đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài. Khi Việt Nam tham gia WTO và các Điều ước quốc tế, hiệp định mà việt Nam là thành viên

1./ Theo Quy định tại Điều 10 Luật đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

Nói lên quyền "Bảo đảm quyền sở hữu tài sản". Đây là quyền được đặt lên hàng đầu. Vì Cơ bản của việc sinh sống, hoạt động kinh doanh đều tạo ra tài sản. Nên tài sản và vật quyền phải được bảo đảm thì nhà đầu tư mới yên tâm mạnh dạng hoạt động đầu tư kinh doanh:

1. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

2. Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2./ Theo Quy định tại Điều 11 Luật đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

Nói lên quyền "Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh". Đây là quyền tư do kinh doanh, trao đổi, sản xuất thương mại hàng hoá, cân đối tài chính ...vv công bằng như tổ chức kinh tế khác

1. Nhà nước không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện những yêu cầu sau đây:

 • a) Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong nước;
 • b) Xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;
 • c) Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;
 • d) Đạt được tỷ lệ nội địa hóa đối với hàng hóa sản xuất trong nước;
 • đ) Đạt được một mức độ hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;
 • e) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;
 • g) Đặt trụ sở chính tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thu hút đầu tư trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng các hình thức bảo đảm của Nhà nước để thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng khác.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

3./Theo Quy định tại Điều 12 Luật đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

Nói lên quyền "Bảo đảm quyền chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài"

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các tài sản sau đây:

1. Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;

3. Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

4./Theo Quy định tại Điều 13 Luật đầu tư 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021:

Quyền được "Bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật". Trong trường hợp pháp luật Quốc gia có thay đổi thì nhà đầu tư vẫn được hưởng những ưu đãi theo hướng có lợi hơn hoặc được khấu trừ, hỗ trợ. Trừ các trường hợp " vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường"

1. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư mới, ưu đãi đầu tư cao hơn thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư, trừ ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều 20 của Luật này.

2. Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án đầu tư.

3. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng trong trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường.

4. Trường hợp nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều này thì được xem xét, giải quyết bằng một hoặc một số biện pháp sau đây:

 • a) Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;.
 • b) Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;
 • c) Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại.

5. Đối với biện pháp bảo đảm đầu tư quy định tại khoản 4 Điều này, nhà đầu tư phải có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0938 10 23 67 (Zalo/veiber)

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN" - CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

"CHÚNG TÔI LÀM VIỆC BẰNG CẢ LƯƠNG TÂM VÀ TRÍ TUỆ"

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN NGÀN

"Thành tâm - Thành thật - Thương lượng - Tri ân - Trí tuệ"

Pháp lý doanh nghiệp khác