BCCGROUP® với dịch vụ: thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế …vv

Giới thiệu về doanh nghiệp tư nhân

I./ Doanh nghiệp tư nhân được viết tắt DNTN

 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

 4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần  

II./ Vốn đầu tư: Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do cá nhân tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm

 1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

 2. Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

III./Quản lý doanh nghiệp tư nhân

 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trường hợp này, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân.

 3. Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

IV/. Quyền của doanh nghiệp tư nhân:

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân:

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tư nhân của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Bán doanh nghiệp tư nhân:

 1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

 2. Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

 3. Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định của pháp luật về lao động.

 4. Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tạm ngưng kinh doanh, chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp khi không còn làm ăn

Cơ sở pháp lý : Điều 188 đến điều 193 Luật DN 2020

V./ Về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ:

Doanh nghiệp tư nhân khi được cấp giấy phép kinh doanh phải kê khai theo luật quản lý thuế và các loại thuế có liên quan:

Thuế:

 • Kê khai và đóng thuế môn bài hàng năm, thuế môn bài căn cứ trên vốn đăng ký hoặc trên vốn đầu tư ghi trong báo cáo tài chính

 • Kê khai thuế giá trị gia tăng (kê khai theo qúy)

 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

 • Kê khai thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế TTĐB ... (Nếu có)

 • Cuối năm trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết thúc năm doanh nghiệp phài quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế TNCN và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế,

Kế toán và hóa đơn chứng từ:

 • Được in, thông báo và phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng

 • Định kỳ hàng quý doanh nghiệp phải báo cào tình hình sử dụng hóa đơn

 • Doanh nghiệp tư nhân phải mở đầy đủ sổ sách kế toán theo đúng quy định

 • Ghi chép và lưu trữ sổ sách kế toán

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, đơn đăng ký doanh nghiệp tư nhân, biễu mẫu thành lập doanh nghiệp tư nhân

VI./ Dịch vụ thành lập DNTN của BCCGroup :

- Quý vị chỉ cần gửi cho chúng tôi các thông tin sau :

- Mọi thủ tục thành lập DNTN : do chúng tôi soạn thảo hồ sơ theo quy định của luật :

 • Giấy đề nghị đăng ký DNTN

- Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả.

- Hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp => đi vào hoạt động

- Phí dịch vụ thành lập DNTN trọn gói

Thông tin thành lập công ty cổ phần, hồ sơ thành lập công ty cổ phần, thủ tục thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty cổ phần

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: " LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Tại Sao Bạn Nên Chọn Chúng Tôi ? Hãy Là Người Thông Thái, Chúng Tôi Làm Việc Bằng Cả Lương Tâm Và Trí Tuệ, Đúng Pháp Luật, Chính Xác, Nhanh Chóng Và Chuyên Nghiệp.

XEM THÊM :

Báo giá thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập DNTN trọn gói

Thành lập DNTN tận nhà

Thành lập DNTN giá rẻ

Dịch vụ thành lập DNTN, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân,hồ sơ thành lập DNTN, thành lập DNTN giá rẻ, Thành lập DNTN tận nơi, Thay đổi đăng ký kinh doanh DNTN

Pháp lý doanh nghiệp khác