Thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật...vv

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty.

NGÀN VÀ CỘNG SỰ : Chuyên cung cấp Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1TV, Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2TV, Giảm vốn điều lệ công ty Cổ phần.

Thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty

Chúng tôi xin được giới thiệu về thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty  như sau:

Công ty có quyền thay đổi vốn điều lệ : Tăng vốn điều lệ HOẶC giảm vốn điều lệ

 • Tăng vốn điều lệ công ty: Bằng cách chủ sở hữu tăng thêm vốn, các thành viên công ty TNHH góp thêm vốn, nhận vốn góp từ thành viên mới, phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phần cho cổ đông bên ngoài

HOẶC

 • Giảm vốn điều lệ công ty: Điều kiện và nghĩa vụ
 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
 • Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

1. Đối với công ty TNHH một thành viên: Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH, tăng vốn điều lệ công ty TNHH:

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty.Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty. Trường hợp tăng vốn điều lệ, thay đổi vốn điều lệ do tiếp nhận thành viên mới. Quý doanh nghiệp phải:

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty.Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty, giảm vốn điều lệ công ty TNHH MTV:

Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty
 • Bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

2. Đồi với công ty TNHH hai thành viên: Thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2TV, tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2TV:

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty.Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2TV:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Quyết định của chủ tịch HĐTV về việc thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty
 • Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty
 • Danh sách thành viên công ty TNHH
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp tăng vốn điều lệ do tiếp nhận thêm thành viên mới: Kèm theo

 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của thành viên mới
 • Giấy tờ chứng nhận thành viên mới đã góp vốn

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty.Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2TV:

Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Quyết định của chủ tịch HĐTV về việc thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty
 • Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi giảm vốn điều lệ của công ty
 • Danh sách thành viên công ty TNHH
 • Bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

3. Đồi với công ty cổ phần :thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty.3.1 Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty.3.2 Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

 • Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần
 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần
 • Văn bản uỷ quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI - NẾU BẠN CÓ NHU CẦU : Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1TV, Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2TV, Giảm vốn điều lệ công ty Cổ phần.Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp, Tăng vốn điều lệ công ty Cổ phần, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH, Tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV. Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty, Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1TV, Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2TV, Giảm vốn điều lệ công ty Cổ phần

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "Chuyên Nghiệp - Nhanh Chóng - Chính Xác - Uy Tín"

TINH THẦN LÀM VIỆC "10T" : "Thành tâm - Thành thật - Thương thảo - Tri ân - Trí tuệ"

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0938 10 23 67 (Zalo/veiber)

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN NGÀN

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

 • Chúng tôi luôn luôn cam kết : đem lại lợi ích cho quý khách  cao nhất : nhanh chóng, chính xác, đúng yêu cầu và đúng pháp luật. Không đi lại nhiều lần, không tốn thời gian, đúng và chính xác theo quy định của pháp luật

 • Bạn đang cần tư vấn: thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp, làm giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp, giải thể chi nhánh, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán, dịch vụ hoàn thuế gtgt, dịch vụ quyết toán thuế ...vv. và các dịch vụ luật sư

 • #Dịchvụthayđổivốnđiềulệcôngty          #thayđổivốnđiềulệdoanhnghiệp            #TăngvốnđiềulệcôngtyCổphần             #TăngvốnđiềulệcôngtyTNHH            #TăngvốnđiềulệcôngtyTNHH MTV      #ThủtụctăngvốnđiềulệCôngty            #HồsơthayđổivốnđiềulệCôngty            #GiảmvốnđiềulệcôngtyTNHH1TV, #GiảmvốnđiềulệcôngtyTNHH2TV         #GiảmvốnđiềulệcôngtyCổphần

Pháp luật doanh nghiệp khác

0916 55 78 68 0938 32 66 43 Báo giá Chat Zalo