Tạm ngừng kinh doanh tại quận Tân Bình

Danh mục bài viết:

 1. Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh Công ty tại Tân Bình
 2. Cơ sở pháp lý tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty - doanh nghiệp tại Tân Bình
 3. Điều kiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty, doanh nghiệp tại Tân Bình
 4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh hiện hành
 5. Các vấn đề cần lưu ý sau khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty, doanh nghiệp
 6. Liên hệ cho chúng tôi:
 7. Các dịch vụ Ngàn và cộng sự tại quận Tân Bình

Kính thưa: Quý khách hàng, đối tác tại quận Tân Bình!

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ CHUYÊN : Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Công ty tại Quận Tân Bình. Dịch vụ tạm ngừng doanh nghiệp tại Quận Tân Bình.Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Quận Tân Bình. Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên tại Quận Tân Bình. Tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần tại Quận Tân Bình. Tạm ngưng chi nhánh công ty. Tạm ngưng VPĐD. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty mới nhất tại Quận Tân Bình - TP.HCM. A Di Đà Phật

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Dịch vụ giải thể công ty; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 TP thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật …vv

Ngàn và cộng sư là đơn vị Dịch vụ tư vấn thành lập công ty  Uy tín - Chuyên Nghiệp : Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Công ty. Dịch vụ tạm ngừng doanh nghiệp.Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên. Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên. Tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần. Tạm ngưng chi nhánh công ty. Tạm ngưng VPĐD. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty mới nhất tại quận Tân Bình.

Chúng tôi BCCGroup - Tư vấn pháp luật Ngàn và Cộng Sự là một đơn vị chuyên nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ: liên quan đến pháp lý thành lập công ty, pháp lý doanh nghiệp tại TP.HCM: uy tín, giá rẻ,nhanh chóng, trọn gói từ A-Z => nhanh nhất và đúng quy định của pháp luật: Doanh nghiệp, Thuế, kế toán, Luật Dân sự, Luật Hình sự và các quy định của Pháp luật có liên quan. Giúp quý vị an tâm trên con đường khởi nghiệp kinh doanh

1. Cơ sở pháp lý để tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty tại Tân Bình

 • Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về đăng ký doanh nghiệp"tạm ngừng kinh doanh công ty";
 • Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;

2. Điều kiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tại Tân Bình hiện nay

       Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty- doanh nghiệp của mình: nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau : 

 • Thông báo chậm nhất 03 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh; (Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác ;(Khoản 3 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 • Nếu Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc: doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh đã đăng ký; (Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)
 • Thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty - doanh nghiệp : không được quá một năm. Nghĩa là: tối đa 1 năm được tạm ngừng 1 lần;
 • Số năm tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không hạn chế.  Nhưng mỗi năm, doanh nghiệp phải thông báo 1 lần

3. Hồ sơ, thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty - doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp các loại hồ sơ dưới đây:

 1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh.
 2. Nghị quyết/ quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty (đối với Công ty TNHH 1TV, Công ty TNHH 2, công ty Cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh).
 3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên ( đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh).
 4. Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
 5. Bản sao pháp lý của người đại diện uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

4. Những vấn đề về thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty, doanh nghiệp tại Tân Bình:

KẾT QUẢ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU KHI NỘP HỒ SƠ:

 1. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 2. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

 3. Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

(Khoản 3,4,5 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

NGHĨA VỤ THUẾ KHI TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH :

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, người nộp thuế phải thực hiện thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh. Căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh cũng được quy định cụ thể.

 • Theo đó, đối với người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế là thời gian tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã được cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã. Với trường hợp này, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã gửi thông tin đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử qua hệ thống trao đổi thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã ghi nhận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã.

Đối với người nộp thuế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, thông báo hoặc yêu cầu tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế là thời gian được ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế chậm nhất trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản.

Đối với người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Quản lý thuế thì thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh. Cơ quan thuế có thông báo xác nhận gửi người nộp thuế về thời gian người nộp thuế đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của người nộp thuế. Người nộp thuế được tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không quá 1 năm đối với 1 lần đăng ký. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức, tổng thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không quá 2 năm đối với 2 lần đăng ký liên tiếp.

Nghị định 126 quy định, trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì:

 • Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế; (Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty, Doanh nghiêp không phải nộp tờ khai thuế, thuế môn bài, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán=> nếu trọn năm tài chính hoặc năm dương lịch)
 • Trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm. (Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trùng với năm dương lịch của năm tài chính, những tháng doanh nghiệp đã kinh doanh thì phải báo cáo thuế cho quý đó và cuối năm phải quyết toán và nộp báo cáo tài chính cho những tháng kinh doanh của năm tài chính đó)
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh sẽ được cơ quan Thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.
 • Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.
 • Không được ký hợp đồng, xuất hoá đơn và các vấn đề liên quan đến kinh doanh, vay vốn, mượn tài sản ..vv
 • Ngoài ra, khi người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định. Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

: HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI - NẾU BẠN CÓ NHU CẦU :Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh Công ty tại Quận Tân Bình. Dịch vụ tạm ngừng doanh nghiệp tại Tân Bình.Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên tại Tân Bình. Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên tại Tân Bình. Tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần tại Tân Bình. Tạm ngưng chi nhánh công ty. Tạm ngưng VPĐD. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh công ty mới nhất tại quận Tân Bình => Chính xác và đúng quy định của pháp luật.

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "Chuyên Nghiệp - Nhanh Chóng - Chính Xác - Uy Tín"

TINH THẦN LÀM VIỆC "5T" : "Thành tâm - Thành thật - Thương lượng - Tri ân - Trí tuệ"

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0938 32 66 43 (Zalo/veiber)

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN NGÀN

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

#Thànhlậpcôngty, #thànhlậpcôngtytrọngói, #thànhlậpcôngtygiárẻ, #thànhlậpcôngtychuyênnghiệp, #bảngbáogiáthànhlậpcôngty, #báogiáthànhlậpdoanhnghiệp, #giáthànhlậpcôngty, #phíthànhlậpcôngtyhiệnnay, #giáthànhlậpcôngtytrọngói, #ChuyểncôngtyTNHHsangcôngtycổphần, #chuyểnđổiloạihìnhcôngty. #ChuyểncôngtyCổ phầnthànhCôngtyTNHH. #ChuyểnDNTNthànhcôngty. #DịchvụtạmngừngkinhdoanhcôngtytạiquậnTânBình. #DịchvụtạmngừngdoanhnghiệptạiquậnTânBình. #DịchvụđăngkýtạmngừngcôngtytạiquậnTânBình

Các dịch vụ của Ngàn và cộng sự tại quận Tân Bình

 1. Tạm ngừng kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình
 2. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Tân Bình
 3. Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình
 4. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Quận Tân Bình
 5. Dịch vụ thành lập công ty tại quận Tân Bình - TPHCM
 6. Dịch vụ giải thể chi nhánh phụ thuộc tại Quận Tân Bình
 7. Giấy phép kinh doanh spa (dịch vụ làm đẹp) tại quận Tân Bình
 8. Giấy phép kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) tại quận Tân Bình
 9. Giấy phép kinh doanh karaoke tại quận Tân Bình
 10. Giấy phép kinh doanh khách sạn Quận Tân Bình
 11. Giải thể công ty tại quận Tân Bình
 12. Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại quận Tân Bình
 13. Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
 14. Dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế, kế toán, quyết toán thuế năm tại quận Tân Bình

Dịch vụ Toàn quốc khác

Dịch vụ Toàn quốc

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: arrow 0913 100 223 - 0938 32 66 43