Danh mục bài viết:

 1. Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh tại Tân Bình
 2. Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh - chấm dứt hộ kinh doanh cá thể tại Tân Bình
 3. Hồ sơ, thủ tục tạm ngừng hộ kinh doanh cá thể tại Tân Bình
 4. Hồ sơ, thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể tại tại Tân Bình
 5. Liên hệ cho chúng tôi:
 6. Các dịch vụ của BCcgroup-Ngàn và cộng sự tại quận Tân Bình

Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình, Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tại Quận Tân Bình. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình, giải thể hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình. Đóng hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình. Hồ sơ, thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. chấm dứt hoạt động hô kinh doanh cá thể mới nhất tại Tân Bình. Bccgroup - Ngàn và Cộng sự

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp, Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật...vv

NGÀN VÀ CỘNG SỰ : Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình, Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tại Quận Tân Bình. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình, giải thể hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình. Đóng hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình. Hồ sơ, thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh => Chính xác và đúng quy định của pháp luật.

1./ Lưu ý về Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình

 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với:
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh
  • và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

2./ Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh, thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình

Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh 

Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh:

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh:
  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh  (Phụ lục III-4)
 • Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

 • Đối với người nộp thuế là tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Quản lý thuế thì thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.
 • Cơ quan thuế có thông báo xác nhận gửi người nộp thuế về thời gian người nộp thuế đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh chậm nhất trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của người nộp thuế.
 • Người nộp thuế được tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không quá 1 năm đối với 1 lần đăng ký. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức, tổng thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không quá 2 năm đối với 2 lần đăng ký liên tiếp.
 • Hộ kinh doanh cá thể có trách nhiệm nộp : Thông báo việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi cơ quan thuế được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế (Mẫu số 23/ĐK-TCT)

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì:

 • Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3./ Hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình

BƯỚC 1 :

3.1/ Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan quản lý Thuế trực tiếp

Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cho Cơ quan thuế.

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

b) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

BƯỚC 2: Sau khi có kết quả thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; (Cơ quan thuế ban hành)

3.2./ Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký

Thành phần sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Bao gồm:

a) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Mẫu Phụ lục III-5 )

b) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; (Cơ quan thuế ban hành)

c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

d) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

LƯU Ý: Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.
 

Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình, Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tại Quận Tân Bình. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình, giải thể hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình. Đóng hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình. Hồ sơ, thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. chấm dứt hoạt động hô kinh doanh cá thể mới nhất tại Tân Bình. Bccgroup - Ngàn và Cộng sự

Cơ sở pháp lý: Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

: HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI - NẾU BẠN CÓ NHU CẦU :Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình, Tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tại Quận Tân Bình. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình, giải thể hộ kinh doanh tại Quận Tân Bình. Đóng hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Bình. Hồ sơ, thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. chấm dứt hoạt động hô kinh doanh cá thể mới nhất tại Tân Bình. Bccgroup - Ngàn và Cộng sự => Chính xác và đúng quy định của pháp luật.

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "Chuyên Nghiệp - Nhanh Chóng - Chính Xác - Uy Tín"

TINH THẦN LÀM VIỆC "5T" : "Thành tâm - Thành thật - Thương lượng - Tri ân - Trí tuệ"

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công. 

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doan

#Thànhlậpcôngty, #thànhlậpcôngtytrọngói, #thànhlậpcôngtygiárẻ, #thànhlậpcôngtychuyênnghiệp, #bảngbáogiáthànhlậpcôngty, #báogiáthànhlậpdoanhnghiệp, #giáthànhlậpcôngty, #phíthànhlậpcôngtyhiệnnay, #giáthànhlậpcôngtytrọngói, #ChuyểncôngtyTNHHsangcôngtycổphần, #chuyểnđổiloạihìnhcôngty. #ChuyểncôngtyCổ phầnthànhCôngtyTNHH. #ChuyểnDNTNthànhcôngty. #Tạmngừnghộkinhdoanhcáthểtạitânbình. #chấmdứthộkinhdoanhcáthểtạitânbình. #giảithểhộkinhdoanhcáthểtạitânbình

Các dịch vụ tại quận Tân Bình của Ngàn và Cộng sự

Dịch vụ Toàn quốc khác