Kính thưa: Quý khách hàng, đối tác tại Quận 5-TP.HCM!

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 Tỉnh Thành phố trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật …vv

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty tại Quận 5, Tạm ngưng kinh doanh công ty tại Quận 5, Dịch vụ Tạm ngưng công ty tại Quận 5, Dịch vụ Tạm ngưng Chi nhánh Công ty tại Quận 5, Dịch vụ Tạm ngưng Văn phòng đại diện tại Quận 5. Dịch vụ chấm dứt công ty tại Quận 5, Điều kiện tạm ngưng kinh doanh tại Quận 5

         Tạm ngừng hoạt động kinh doanh là điều mà doanh nghiệp không mong muốn. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện theo trình tự thủ tục được pháp luật quy định.

   1. Cơ sở pháp lý để tạm ngừng kinh doanh tại Quận 5-TP.HCM: 

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019;
 • Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
 • Một số Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các Luật nêu trên;

   2. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh tại Quận 5-TP. HCM:

       Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể như sau : 

 • Thông báo chậm nhất 03 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh;
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác;
 • Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc: doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký;
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Nghĩa là: tối đa 1 năm được tạm ngừng 1 lần;
 • Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp: KHÔNG HẠN CHẾ=.> NHƯNG mỗi năm, doanh nghiệp phải thông báo 1 lần VÀ Thông báo chậm nhất 03 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh

   3. Những vấn đề về thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh:

 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh trọn năm tài chính (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12): Thì doanh nghiêp không phải nộp tờ khai thuế, thuế môn bài, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán.
 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trùng với năm dương lịch của năm tài chính : Thì những tháng doanh nghiệp đã kinh doanh=> Doanh nghiệp phải báo cáo thuế cho kỳ đó theo quy định và cuối năm phải quyết toán và nộp báo cáo tài chính cho những tháng kinh doanh của năm tài chính đó.

   4. Liên hệ với chúng tôiđể được tư vấn cụ thể và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan về tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty, tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty, tạm ngừng hoạt động Văn phòng đại diện công ty đúng trình tự thủ tục được pháp luật quy định.

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty tại Quận 5, Tạm ngưng kinh doanh công ty tại Quận 5, Dịch vụ Tạm ngưng công ty tại Quận 5, Dịch vụ Tạm ngưng Chi nhánh Công ty tại Quận 5, Dịch vụ Tạm ngưng Văn phòng đại diện tại Quận 5. Dịch vụ chấm dứt công ty tại Quận 5, Điều kiện tạm ngưng kinh doanh tại Quận 5

           Với đội ngũ Luật sư và các cộng sự giàu kinh nghiệm, BCCGROUP-Ngàn và Cộng sự: chuyên thực hiện dịch vụ tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty tại Quận 5 - TP.HCM, Tạm ngưng kinh doanh công ty tại Quận 5 - TP.HCM, Dịch vụ Tạm ngưng công ty tại Quận 5 - TP.HCM, Dịch vụ Tạm ngưng Chi nhánh Công ty tại Quận 5 - TP.HCM, Dịch vụ Tạm ngưng Văn phòng đại diện tại Quận 5 - TP.HCM.

Dịch vụ Toàn quốc khác