Giới thiệu:

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005, luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư và luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung số 32/2013/QH13 vá các văn bản pháp luật liện quan đến sản xuất kinh doanh. Thì tất cả các doanh nghiệp hoạt động phải kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có trách nhiệm quyết toán thuế cho cơ quan quản lý thuế khi kết thúc năm tài chính, giải thể, sáp nhập, chia tách, phá sản. Không phân biệt có phát sinh doanh thu tính thuế hay không?

Quyết toán thuế TNDN

Hình ảnh: Minh họa

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế năm cho cơ quan quản lý thuế (doanh nghiệp đang hoạt động)
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, sáp nhập, chia tách, chấm dứt hoạt động, hợp nhất. Doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế

Các trường hợp sau đây không phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chuyển công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên, Chuyển công ty TNHH hai thành viên sang công ty cổ phần và ngược lại
 • Tạm ngưng kinh doanh doanh trọn năm tài chính từ 01/01 đến ngày 31/12

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau:

 • Doanh thu: Doanh thu là khoảng để tính thu nhập chịu thuế không phân biệt có thu được tiền hay chưa; cần nắm vững nguyên tắc ghi nhận doanh thu cho từng trường hợp
 • Các khoản thu nhập khác: các khoản thu nhập khác là các khoản được hưởng mà không liên quan gì đến doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh (không thuộc lĩnh vực các ngành nghề đang kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh), VD: thu nhập thanh lý tài sản, thu nhập từ các khoản nhận đựơc từ khuyến mại, giảm giá; thu nhập lãi tiền gửi, lãi cho vay …vv. của các tài  khỏan 515, 711
 • Chi phí được trừ: Chi phí được trừ là chi phí thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phải hợp pháp
 • Chi phí không được trừ: là các khoản chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không hợp pháp, không được các văn bản pháp luật khác cho phép hoặc sai quy định
 • Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác
 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế -(Thu nhập được miễn thuế +Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: từ ngày 01/01/2014 thuế suất phổ thông là 22%, kể từ ngày 01/01/2016 thuế suất phổ thông là 20%. Các doanh nghiệp có doanh thu năm nhỏ hơn 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%

Để quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hoặc khi giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp phải ghi chép sổ sách kế toán và hạch toán đầy đủ là cơ sở giữ liệu để quyết toán thuế một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Trường hợp doanh nghiệp không ghi chép sổ sách kế toán. Thì cơ quan thuế sẽ ấn định thuế theo doanh thu

Chúng tôi là đơn vị dịch vụ quyết tóan thuế năm, quyết toán thuế giải thể có nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu về luật thuế TNDN, Dịch vụ tư vấn và quyết toán thuế cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tất cả các loại hình doanh nghiệp: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất, may mặc, nhà hàng, khách sạn….

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP:

 

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: " LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Tại Sao Bạn Nên Chọn Chúng Tôi ? Hãy Là Người Thông Thái, Chúng Tôi Làm Việc Bằng Cả Lương Tâm Và Trí Tuệ, Đúng Pháp Luật, Chính Xác, Nhanh Chóng Và Chuyên Nghiệp.