• Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

    Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

    BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp nhanh chóng, hiệu quả. Địa chỉ trụ sở công ty: Phải có số nhà, có địa chỉ rõ ràng và thuộc quyển sở hữu/ quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Không cần hợp đồng thuê mướn nhà ra công chứng. Không được đặt trụ sở ở chung cư, căn hộ (theo quy định của Bộ xây dựng)