Danh mục bài viết:

 1. Dịch vụ giải thể Công ty, giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận
 2. Nội dung giải thể công ty - giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận
 3. Các trường hợp giải thể và điều kiện giải thể doanh nghiệp
 4. Quy trình quy định giải thể công ty - giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận
 5. Hồ sơ, thủ tục giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận
 6. Thời gian hoàn tất giải thể công ty, doanh nghiệp và chi phí
 7. Liên hệ cho chúng tôi tại Quận Phú Nhuận
 8. Các dịch vụ Ngàn và cộng sự tại Quận Phú Nhuận     

Kính thưa Quý khách hàng, đối tác tại quận Phú Nhuận - Tp.HCM!

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư Giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp.làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật …vv

BCCGROUP®- NGÀN và CỘNG SỰ chuyên tư vấn và thực hiện: Dịch vụ giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận, Giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận, Giải thể công ty TNHH tại Quận Phú Nhuận, Giải thể công ty cổ phần tại Quận Phú Nhuận, Giải thể chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty, Giải thể chấm dứt văn phòng đại diện công ty, Giải thể chấm dứt điểm kinh doanh Quận Phú Nhuận. Điều kiện giải thể công ty, Hồ sơ thủ tục giải thể công ty, Quy trình giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận ... Nhanh chóng, chính xác, uy tín, đúng pháp luật. ... Nhanh chóng, chính xác, uy tín, đúng pháp luật./.

NGÀN VÀ CỘNG SỰ là đơn vị Dịch vụ tư vấn pháp luật Uy tín - Chuyên Nghiệp : Dịch vụ giải thể công ty tại quận Phú Nhuận, Giải thể doanh nghiệp tại quận Phú Nhuận, Giải thể công ty TNHH 1TV tại quận Phú Nhuận, Giải thể công ty TNHH 2TV tại quận Phú Nhuận, Giải thể công ty cổ phần tại quận Phú Nhuận. Dịch vụ Giải thể chấm dứt chi nhánh công ty quận Phú Nhuận, Giải thể chấm dứt văn phòng đại diện công ty quận Phú Nhuận, Giải thể chấm dứt điểm kinh doanh quận Phú Nhuận. Điều kiện giải thể công ty, Hồ sơ thủ tục giải thể công ty, Quy trình giải thể công ty tại quận Phú Nhuận ... Nhanh chóng, chính xác, uy tín, đúng pháp luật./.

   Thủ tục giải thể công ty và quy trình giải thể công ty tại quận Phú Nhuận

1. Nội dung giải thể công ty - giải thể doanh nghiệp tại quận Phú Nhuận - TP.HCM

 • Giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp hay còn gọi là chấm dứt hoạt động là điều mà doanh nghiệp hay bất kỳ ai đều không mong muốn. Nhưng giải thể doanh nghiệp, công ty là nghĩa vụ của doanh nghiệp khi không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh
 • Việc giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp và luật quản lý thuế.
 • Doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp chủ yếu sau: hoạt động kinh doanh làm ăn không hiệu quả thua lỗ, các thành viên công ty không muốn tiếp tục hoạt động, các hoạt động cá nhân của thành viên công ty...
 • Quy trình giải thể và thủ tục giải thể công ty TNHH được thực hiện như sau :
 • Các thành viên, cổ đông công ty thống nhất họp giải thể công ty ( Công ty TNHH 2TV, công ty Cổ phần)
 • Chủ tịch HĐQT/ HĐTV / Chủ sở hữu ra quyết định giải thể công ty
 • VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý: Quyết định giải thể công ty  thì Chủ sở hữu; các thành viên công ty TNHH, Cổ đông công ty cổ phần phải liên đới chịu trách nhiệm trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.
 • Sau đó quý vị phải thực hiện các thủ tục giải thể tại các cơ quan hữu quan có liên quan để chấm dứt tồn tại hoạt động. Cụ thể như sau:

2. Các trường hợp giải thể và điều kiện giải thể công ty doanh nghiệp

Trước khi quyết định giải thể công ty, chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cần tham khảo các thông tin sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành. Doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau đây : Có 2 trường hợp

 • Trường hợp 1 : Doanh nghiệp bị giải thể theo chủ động của công ty, hay nói cách khác là doanh nghiệp tự quyết định giải thể. Luật quy định giải thể doanh nghiệp được quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp
 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền : Theo quyết định của toà án, Bị cơ quan có thẩm quyền (Cơ quan Đăng ký kinh doanh - Cơ quan Thuế) yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Luật quy định giải thể doanh nghiệp được quy định tại các điểm d khoản 1 Điều 207 và Điều 209 Luật Doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp - Điều kiện giải thể công ty tại quận Phú Nhuận

3./ Quy trình giải thể công ty - Quy trình giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận

Theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận - Giải thể doanh nghiệp tại quận Phú Nhuận. Thì chúng ta phải thực hiện giải thể theo quy trình từng bước dưới đây:

Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, Dịch vụ giải thể công ty TNHH, Dịch vụ giải thể Công ty Cổ phần, Dịch vụ giải thể DNTN, Dịch vụ giải thể chi nhánh, Chấm dứt - giải thể đơn vị hạch toán phụ thuộc, Giải thể Văn phòng đại diện, Giải thể địa điểm kinh doanh, Giải thể kho xưởngBƯỚC 1Thông báo tình trạng doanh nghiệp thực hiện giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc: Kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể . Doanh nghiệp phải gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh

- Thành phần hồ sơ giải thông báo tình trạng giải thể công ty - giải thể doanh nghiệp; Gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp ( Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty Cổ phần). Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu (Đối vớ công ty TNHH 1TV)
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có)

Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, Dịch vụ giải thể công ty TNHH, Dịch vụ giải thể Công ty Cổ phần, Dịch vụ giải thể DNTN, Dịch vụ giải thể chi nhánh, Chấm dứt - giải thể đơn vị hạch toán phụ thuộc, Giải thể Văn phòng đại diện, Giải thể địa điểm kinh doanh, Giải thể kho xưởngBƯỚC 2: Làm việc tại cơ quan quản lý thuế

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế

Quy trình giải thể công ty, quy trình Giải thể doanh nghiệp

 • Theo quy định của luật quản lý thuế hiện hành. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Doanh nghiệp phải nộp tất cả các báo cáo có liên quan đến ngày chấm dứt như : Báo cáo thuế, TNCN, Hoá Đơn, BCTC, Quyết toán thuế ...vv
 • Sau khi cơ quan thuế nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế sẽ kiểm tra tình hình kê khai, báo cáo, tình hình nộp NSNN ..vv

Quyết toán thuế giải thể công ty, quyết toán thuế giải thể doanh nghiệp, hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Hoàn tất nghĩa vụ thuế khi giải thể doanh nghiệp

- Kết quả : Cơ quan thuế sẽ ra thông báo doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thuế và đủ điều kiện giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, Dịch vụ giải thể công ty TNHH, Dịch vụ giải thể Công ty Cổ phần, Dịch vụ giải thể DNTN, Dịch vụ giải thể chi nhánh, Chấm dứt - giải thể đơn vị hạch toán phụ thuộc, Giải thể Văn phòng đại diện, Giải thể địa điểm kinh doanh, Giải thể kho xưởngBƯỚC 3: Thông báo tại cơ quan đăng ký kinh doanh : V/v DN hoàn tất các nghĩa vụ và khoản nợ .

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh . Thành phần hồ sơ gồm có

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp : Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp
 • Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán.
 • Văn bản uỷ quyền cho người làm thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân của người làm thủ tục đăng ký giải thể công ty

=>Trong thời hạn 5 ngày làm việc: Cơ quan Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.  Đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, Dịch vụ giải thể công ty TNHH, Dịch vụ giải thể Công ty Cổ phần, Dịch vụ giải thể DNTN, Dịch vụ giải thể chi nhánh, Chấm dứt - giải thể đơn vị hạch toán phụ thuộc, Giải thể Văn phòng đại diện, Giải thể địa điểm kinh doanh, Giải thể kho xưởngKết quả giải thể công ty - Kết quả giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận

Hoàn tất giải thể công ty, Giải thể doanh nghiệp, Giải thể công ty TNHH, Giải thể Công ty Cổ phần, Giải thể DNTN

Dịch vụ giải thể công ty, Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, Dịch vụ giải thể công ty TNHH, Dịch vụ giải thể Công ty Cổ phần, Dịch vụ giải thể DNTNKẾT THÚC QUÝ TRÌNH : Dịch vụ giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận, Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận, Dịch vụ giải thể công ty TNHH tại Quận Phú Nhuận, Dịch vụ giải thể Công ty Cổ phần tại Quận Phú Nhuận, Dịch vụ giải thể DNTN tại Quận Phú Nhuận

4./ Hồ sơ, thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận

 • Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên, Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên, Thủ tục giải thể công ty Cổ phần, thủ tục giải thể DNTN
 • Quý khách chỉ cần chụp gửi giấy phép kinh doanh.
 • Dựa trên các thông tin trên, chúng tôi sẽ soạn hồ sơ hoàn chỉnh theo nhu cầu của quý khách và theo quy định của Luật hiện hành.
 • Tư vấn miển phí các vấn đề liên quan đến thuế, nghĩa vụ thuế, quyết toán thuế, kiểm tra thuế

5./ Thời gian hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp - Chi phí giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty :

Thời gian hoàn thành giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận của chúng tôi:

 • Theo quy định nêu trên : Thì khoảng 60 ngày làm việc là hoàn tất quy trình giải thể công ty, giải thuể doanh nghiệp.
 • Nhưng việc nhanh hay chậm : phụ thuộc vào Bước 2 : Tại cơ quan quản lý thuế để có Kết quả : Cơ quan thuế sẽ ra thông báo doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thuế và đủ điều kiện giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Chi phí giải thể doanh nghiệp, chi phí giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận của chúng tôi:

 • Để thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý giải thể công ty, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp, theo dõi tiến độ hồ sơ, Tư vấn miển phí các vấn đề liên quan đến thuế, nghĩa vụ thuế, quyết toán thuế, kiểm tra thuế..vv.
 • Liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi phí giải thể hợp lý nhất
 • Chi phí này là thù lao - không bao gồm các khoản nợ thuế, phạt vi phạm hành chính của Doanh nghiệp (Nếu có)  

: HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI - NẾU BẠN CÓ NHU CẦU :Dịch vụ giải thể công ty tại Quận Phú Nhuận, Giải thể doanh nghiệp tại Quận Phú Nhuận, Giải thể công ty TNHH tại Quận Phú Nhuận, Giải thể công ty cổ phần tại Quận Phú Nhuận, Giải thể chấm dứt chi nhánh công ty Quận Phú Nhuận, Giải thể chấm dứt văn phòng đại diện công ty Quận Phú Nhuận, Giải thể chấm dứt điểm kinh doanh Quận Phú Nhuận Điều kiện giải thể công ty, Hồ sơ thủ tục giải thể công ty, Quy trình giải thể công ty tại quận Phú Nhuận ... Nhanh chóng, chính xác, uy tín => Đúng quy định của pháp luật.

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "Chuyên Nghiệp - Nhanh Chóng - Chính Xác - Uy Tín"

TINH THẦN LÀM VIỆC "5T" : "Thành tâm - Thành thật - Thương lượng - Tri ân - Trí tuệ"

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công. 

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

#dịchvụgiảithểcôngtyquậnPhúNhuận. #giảithểcôngtycổphầnquậnPhúNhuận. #thủtụcgiảithểcôngtyquậnPhúNhuận. #giảithểdoanhnghiệpquậnPhúNhuận. #thủtụcgiảithểdoanhnghiệpquậnPhúNhuận. #dịchvụgiảithểcôngtyquậnPhúNhuận. #hồsơgiảithểcôngtyquậnPhúNhuận. #thủtụcgiảithểcôngtytnhhquậnPhúNhuận. #thủtụcgiảithểchinhánhquậnPhúNhuận. #thôngbáogiảithểdoanhnghiệpquậnPhúNhuận. #quytrìnhgiảithểdoanhnghiệpquậnPhúNhuận. #Thànhlậpcôngty, #thànhlậpcôngtytrọngói, #thànhlậpcôngtygiárẻ, #thànhlậpcôngtychuyênnghiệp, #bảngbáogiáthànhlậpcôngty,

Các dịch vụ của Ngàn và cộng sự tại quận Phú Nhuận

 1. Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại Phú Nhuận
 2. Dịch vụ thay đổi giấy phép hộ kinh doanh tại Quận Phú Nhuận
 3. Dịch vụ chấm dứt hộ kinh doanh tại quận Phú Nhuận
 4. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Quận Phú Nhuận
 5. Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Quận Phú Nhuận
 6. Dịch vụ thành lập công ty tại quận Phú Nhuận - TPHCM
 7. Tạm ngừng kinh doanh tại quận Phú Nhuận
 8. Giấy phép kinh doanh spa (dịch vụ làm đẹp) tại quận Phú Nhuận
 9. Giấy phép kinh doanh karaoke tại quận Phú Nhuận
 10. Giấy phép kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) tại quận Phú Nhuận
 11. Dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế, kế toán, quyết toán thuế năm tại quận Phú Nhuận
 12. Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại quận Phú Nhuận
 13. Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ Toàn quốc khác