• Giải thể công ty tại quận Phú Nhuận

  Giải thể công ty tại quận Phú Nhuận

  Công ty Cổ phần Tư vấn kinh tế và Phát triển doanh nghiệp BCCGROUP® chuyên tư vấn và thực hiện các dịch vụ lập thủ tục hành chính có liên quan để chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn quận Phú Nhuận - TPHCM: Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện công ty, điẻm kinh doanh,...

 • Giấy phép kinh doanh in ấn tại quận Phú Nhuận

  Giấy phép kinh doanh in ấn tại quận Phú Nhuận

  Công ty Cổ phần Tư vấn kinh tế và Phát triển doanh nghiệp BCCGROUP® chuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh doanh in ấn trên địa bàn quận Phú Nhuận - TPHCM.

 • Dịch vụ thành lập công ty tại quận Phú Nhuận - TPHCM

  Dịch vụ thành lập công ty tại quận Phú Nhuận - TPHCM

  Trên địa bàn quận Phú Nhuận - TPHCM, Công ty BCCGROUP chuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính về: 

  - Thành lập công ty, doanh nghiệp (kể cả có yếu tố nước ngoài);

  - Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  - Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  - Giải thể công ty, doanh nghiệp.

 • Tạm ngừng kinh doanh tại quận Phú Nhuận

  Tạm ngừng kinh doanh tại quận Phú Nhuận

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng kí tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp quận tại Phú Nhuận: Tạm ngừng hoạt động Doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động Công ty, tạm ngừng hoạt động Chi nhánh, tạm ngừng hoạt động Văn phòng đại diện... theo quy định của pháp luật

 • Giấy phép kinh doanh spa (dịch vụ làm đẹp) tại quận Phú Nhuận

  Giấy phép kinh doanh spa (dịch vụ làm đẹp) tại quận Phú Nhuận

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh doanh spa (dịch vụ làn đẹp) theo pháp luật.

 • Giấy phép kinh doanh karaoke tại quận Phú Nhuận

  Giấy phép kinh doanh karaoke tại quận Phú Nhuận

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh doanh karaoke đúng pháp luật.

 • Giấy phép kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) tại quận Phú Nhuận

  Giấy phép kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) tại quận Phú Nhuận

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) theo pháp luật.