• Giải thể công ty tại huyện Bình Chánh

  Giải thể công ty tại huyện Bình Chánh

  Công ty Cổ phần Tư vấn kinh tế và Phát triển doanh nghiệp BCCGROUP® chuyên tư vấn và thực hiện các dịch vụ lập thủ tục hành chính có liên quan để chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn huyện  Bình Chánh - TPHCM: Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện công ty, điẻm kinh doanh,...

 • Giấy phép kinh doanh in ấn tại huyện Bình Chánh

  Giấy phép kinh doanh in ấn tại huyện Bình Chánh

  Công ty Cổ phần Tư vấn kinh tế và Phát triển doanh nghiệp BCCGROUP® chuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh doanh in ấn trên địa bàn huyện Bình Chánh - TPHCM.

 • Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Bình Chánh - TPHCM

  Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Bình Chánh - TPHCM

  Trên địa bàn huyện Bình Chánh - TPHCM, Công ty BCCGROUP chuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính về: 

  - Thành lập công ty, doanh nghiệp (kể cả có yếu tố nước ngoài);

  - Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  - Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  - Giải thể công ty, doanh nghiệp.

 • Tạm ngừng kinh doanh tại huyện Bình Chánh

  Tạm ngừng kinh doanh tại huyện Bình Chánh

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng kí tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp quận tại huyện Bình Chánh: Tạm ngừng hoạt động Doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động Công ty, tạm ngừng hoạt động Chi nhánh, tạm ngừng hoạt động Văn phòng đại diện... theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 • Giấy phép kinh doanh spa (dịch vụ làm đẹp) tại huyện Bình Chánh

  Giấy phép kinh doanh spa (dịch vụ làm đẹp) tại huyện Bình Chánh

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh spa (dịch vụ làm đẹp) theo quy định pháp luật.

 • Giấy phép kinh doanh karaoke tại huyện Bình Chánh

  Giấy phép kinh doanh karaoke tại huyện Bình Chánh

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh doanh karaoke đúng pháp luật.

 • Giấy phép kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) tại huyện Bình Chánh

  Giấy phép kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) tại huyện Bình Chánh

  Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan để kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) theo pháp luật.