• Dịch vụ thay đổi giấy phép Chi nhánh Công ty

  Dịch vụ thay đổi giấy phép Chi nhánh Công ty

  Dịch vụ thay đổi giấy phép Chi nhánh Công ty, Thay đổi giấy phép chi nhánh công ty TNHH, Thay đổi giấy phép chi nhánh Công ty Cổ phần, Thay đổi địa chỉ chi nhánh, thay đổi tên chi nhánh, thay đổi ngành nghề kinh doanh chi nhánh, thay đổi người đại diện chi nhánh, thay đổi người đứng đầu chi nhánh

 • Cập nhật CCCD trên Giấy phép kinh doanh Công ty

  Cập nhật CCCD trên Giấy phép kinh doanh Công ty

  Dịch vụ cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh Công ty, Cập nhật CCCD trên GPKD, Thay đổi CMND thành CCCD có phải cập nhật lại trên GPKD. Thay đổi CCCD có bắt buộc thay đổi GPKD không?. Thủ tục cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh Công ty. Hồ sơ cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh Công ty. Không cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh có bị phạt không, Mức phạt không cập nhật CCCD trên GPKD

 • Giấy phép kinh doanh thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

  Giấy phép kinh doanh thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

  Giấy phép kinh doanh thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Giấy phép kinh doanh có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Giấy phép kinh doanh Công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa. Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hoá của công ty có vốn nước ngoài.

 • Điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động thương mại

  Điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động thương mại

  Dịch vụ điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoạt động thương mại, Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Điều chỉnh giấy phép kinh doanh Công ty 100% vốn nước ngoài. Điều chỉnh GPKD phân phối bán buôn, bán lẻ cho Công ty nước ngoài. Điều chỉnh giấy phép kinh doanh do Sở Công thương cấp phép hoạt động thương mại.

 • Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

  Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Các trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xin giấy phép lao động hay không. Chủ sở hữu/ thành viên góp vốn/ cổ đông công ty/ nhà đầu tư trực tiếp làm việc có phải xin giấy phép lao động hay không, Điều kiện không phải xin giấy phép lao động, Thủ tục xác nhận người lao động không thuộc diện cấp phép lao động, Hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động.

 • Đăng ký Bán rượu tiêu dùng tại chỗ (rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên)

  Đăng ký Bán rượu tiêu dùng tại chỗ (rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên)

  Bán rượu tiêu dùng tại chỗ có xin giấy phép hay đăng ký không. Bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ. Bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tại nhà hàng. Bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tại quán ăn. Thương nhận phải thực hiện thủ tục gì khi bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ