• Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Huyện Hóc Môn

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Huyện Hóc Môn

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.Thay đổi GPKD hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi ngành nghề hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi vốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi chủ hộ và thành viên hộ kinh doanh cá thể

 • Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Huyện Hóc Môn

  Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại Huyện Hóc Môn

  Đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Hóc Môn, Thành lập hộ kinh doanh tại huyện Hóc Môn, Thành lập Hộ kinh doanh cá thể tại huyện Hóc Môn. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại huyện Hóc Môn, GPKD Hộ cá thể huyện Hóc Môn. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh huyện Hóc Môn

 • Tạm ngừng kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Bình Tân

  Tạm ngừng kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Bình Tân

  Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Quận Bình Tân, Tạm ngưng kinh doanh có thời hạn Quận Bình Tân. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Quận Bình Tân, giải thể hộ kinh doanh tại Quận Bình Tân

 • Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Bình Tân

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Bình Tân

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Bình Tân.Thay đổi GPKD hộ kinh doanh cá thể Quận Bình Tân. Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Quận Bình Tân. Thay đổi ngành nghề hộ kinh doanh cá thể Quận Bình Tân. Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể Quận Bình Tân. Thay đổi vốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể Quận Bình Tân. Thay đổi chủ hộ và thành viên hộ kinh doanh cá thể Quận Bình Tân

 • Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Bình Tân

  Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Bình Tân

  Đăng ký hộ kinh doanh tại quận Bình Tân, Thành lập hộ kinh doanh tại quận Bình Tân, Thành lập Hộ kinh doanh cá thể tại Quận Bình Tân. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại Quận Bình Tân, GPKD Hộ cá thể Quận Bình Tân. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Quận Bình Tân

 • Tạm ngừng kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Phú

  Tạm ngừng kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Phú

  Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể, Tạm ngưng kinh doanh có thời hạn. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, giải thể hộ kinh doanh tại Quận Tân Phú

 • Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Tân Phú

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Tân Phú

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Thay đổi GPKD hộ kinh doanh cá thể

  • Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

  • Thay đổi ngành nghề hộ kinh doanh cá thể

  • Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể

  • Thay đổi vốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể

  • Thay đổi chủ hộ và thành viên hộ kinh doanh cá thể

 • Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Tân Phú

  Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Tân Phú

  Dịch vụ : Đăng ký hộ kinh doanh tại quận Tân Phú, Thành lập hộ kinh doanh tại quận Tân Phú, Thành lập Hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Phú. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại Quận Tân Phú, GPKD Hộ cá thể Quận Tân Phú.

 • Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

  Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

  Các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống dữ liệu của Cơ quan thuế bao gồm: Đang hoạt động. Tạm ngừng kinh doanh. Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế. Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập. Đang làm thủ tục phá sản. Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

 • Lệ phí môn bài - thuế môn bài hiện hành

  Lệ phí môn bài - thuế môn bài hiện hành

  Hạn nộp thuế môn bài, Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, miễn thuế môn bài đối với tổ chức, cá nhân hộ gia đình mới ra kinh doanh, mức thuế môn bài pảh nộp đối với công ty, chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh, mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh