• Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Bình Tân

  Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Bình Tân

  Đăng ký hộ kinh doanh tại quận Bình Tân, Thành lập hộ kinh doanh tại quận Bình Tân, Thành lập Hộ kinh doanh cá thể tại Quận Bình Tân. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại Quận Bình Tân, GPKD Hộ cá thể Quận Bình Tân. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Quận Bình Tân

 • Tạm ngừng kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Phú

  Tạm ngừng kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh tại Quận Tân Phú

  Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Quận Tân Phú, Tạm ngưng kinh doanh có thời hạn Quận Tân Phú. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Quận Tân Phú, giải thể hộ kinh doanh tại Quận Tân Phú

 • Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Tân Phú

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quận Tân Phú

  Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Thay đổi GPKD hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi địa chỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi ngành nghề hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi vốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Thay đổi chủ hộ và thành viên hộ kinh doanh cá thể

 • Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Tân Phú

  Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại quận Tân Phú

  Đăng ký hộ kinh doanh tại quận Tân Phú, Thành lập hộ kinh doanh tại quận Tân Phú, Thành lập Hộ kinh doanh cá thể tại Quận Tân Phú. Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể tại Quận Tân Phú, GPKD Hộ cá thể Quận Tân Phú.

 • Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

  Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

  Các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hệ thống dữ liệu của Cơ quan thuế bao gồm: Đang hoạt động. Tạm ngừng kinh doanh. Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế. Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập. Đang làm thủ tục phá sản. Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.

 • Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ? Thời hạn cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ? Thời gian cấp giấy phép kinh doanh? Thời gian xin cấp giấy phép kinh doanh? Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Thời gian trả kết quả đăng ký kinh doanh.

 • Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, Thành lập địa điểm kinh doanh

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

 • Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  Đăng ký tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh : Thay đổi tên công ty, Thay đổi tên doanh nghiệp

 • Cách ghi ngành, nghề kinh doanh

  Cách ghi ngành, nghề kinh doanh

  Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp