Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

A./ Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh chi nhánh:

Giấy phép kinh doanh chi nhánh là đơn vị hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp. Để làm giấy phép kinh doanh chi nhánh. Doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục sau :

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh (đối với công ty TNHH hai thành viên)/ Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần)
 • Quyết định thành lập chi nhánh (áp dụng đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 • Thông báo thành lập chi nhánh
 • CMND sao y của người đứng đầu chi nhánh

Giấy phép kinh doanh chi nhánh: doanh nghiệp có thể chọn hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc.

Hạch toán phụ thuộc :

 • Nếu chi nhánh cùng địa phương mà hạch toán phụ thuộc thì chỉ cần mẫu 07 và mẫu 08 thông báo với cơ quan quản lý thuế là xong và không phải kê khai thuế GTGT. do công ty mẹ kê khai và báo cáo.
 • Nếu chi nhánh khác địa phương thì thông báo với cơ quan quản lý thuế nơi có chi nhánh, và kê khai, báo cáo thuế theo quy định

Hạch toán độc lập : Dù cùng địa phương hay khác địa phương vẫn phải kê khai, báo cáo thuế giống như một doanh nghiệp

Hãy liên lạc ngay cho chúng tôi để được tư vấn làm giấy phép kinh doanh chi nhánh, thành lập chi nhánh, giấy phép thành lập chi nhánh: nhanh nhất, chính xác nhất, không đi lại nhiều lần.

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

thành lập chi nhánh, thanh lap chi nhanh, văn phòng đại diện, van phong dai dien, địa điểm kinh doanh, dia diem kinh doanh

Chỉ cần gửi cho chúng tôi các thông tin sau :

 • Giấy phép kinh doanh công ty
 • Địa chỉ chi nhánh
 • CMND của người đứng đầu chi nhánh

Qua đại chỉ mail: tuvandoanhnghiepvina@gmail.com. Các thủ tục còn lại hãy để chúng tôi thực hiện thay cho bạn.

B./ Thành lập văn phòng đại diện, làm giấy phép văn phòng đại diện

Giấy phép văn phòng đại diện: Chỉ có chức năng là giao dịch và tiếp thị, không được mua bán, sản xuất, kinh doanh; không kê khai báo cáo thuế GTGT, không được sử dụng hóa đơn chứng từ

Để thành lập văn phòng đại diện quý công ty cần chuẩn bị các thủ tục sau :

 • Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thành lập văn phòng đại diện (đối với công ty TNHH hai thành viên)/ Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần)
 • Quyết định thành lập văn phòng đại diện (áp dụng đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp)
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện
 • CMND sao y của người đứng đầu văn phòng đại diện

Hãy liên lạc ngay cho chúng tôi để được tư vấn làm giấy phép văn phòng đại diện, thành lập văn phòng đại diện, giấy phép thành lập văn phòng đại diện: nhanh nhất, chính xác nhất, không đi lại nhiều lần.

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Chỉ cần gửi cho chúng tôi các thông tin sau:

 • Giấy phép kinh doanh công ty
 • Địa chỉ văn phòng đại diện
 • CMND của người đứng đầu văn phòng đại diện

Qua đại chỉ mail: tuvandoanhnghiepvina@gmail.com . Các thủ tục còn lại hãy để chúng tôi thực hiện thay cho bạn.

C,/ Thành lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh là nơi kinh doanh cuối cùng của công ty hoặc chi nhánh công ty.

Địa điểm kinh doanh bao gồm:

 • Địa điểm kinh doanh
 • cửa hàng kinh doanh
 • Kho chứa hàng
 • Xưởng sản xuất
 • Trung tâm điều hành, trung tâm giao dịch
 • Thủ tục lập địa điểm kinh doanh : thông báo lập địa điểm kinh doanh, CMND sao y của người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Hãy liên lạc ngay cho chúng tôi để được tư vấn lập địa điểm kinh doanh, thành lập lập địa điểm kinh doanh, giấy phép thành lập địa điểm kinh doanh: nhanh nhất, chính xác nhất, không đi lại nhiều lần.

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ :"CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

Chỉ cần gửi cho chúng tôi các thông tin sau :

 • Giấy phép kinh doanh công ty
 • Địa chỉ lập địa điểm kinh doanh
 • CMND của người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Qua đại chỉ mail: Tuvandoanhnghiepvina@gmail.com. Các thủ tục còn lại hãy để chúng tôi thực hiện thay cho bạn.

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0913 553 776

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC, UY TÍN"

CAM KẾT 4 CHỮ: "LÀM NHƯ ĐÃ NÓI"

thành lập chi nhánh, thanh lap chi nhanh, thành lập văn phòng đại diện, thanh lap van phong dai dien, thành lập địa điểm kinh doanh, thanh lap dia diem kinh doanh

Dịch vụ Toàn quốc khác