BCCGROUP® với dịch vụ: thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế …vv

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

1./ Trụ sở chính của doanh nghiệp

- Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

- Là nơi đăng ký doanh nghiệp và được cấp giấy chứng đăng đăng ký doanh nghiệp (công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp Danh)

- Cơ sở pháp lý :Điều 42 Luật DN 2020

2./ Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

- Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện

- Cơ sở pháp lý : Khoản 1, 2 Điều 45 Luật DN 2020

3./ Nhiệm vụ, chức năng hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh:

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

- Cơ sở pháp lý : Điều 44 Luật DN 2020

4./ Xử phạt vi phạm hành chính quy định về thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau :" Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh" Như vậy mức phạt cụ thể là : 7.500.000 đồng, cho hành vi kinh doanh ở địa chỉ thứ 2 ngoài địa chỉ trụ sở doanh nghiệp mà không đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

- Cơ sở pháp lý :Điều 37 NĐ  50/2016/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

xem thêm :

Thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, thành lập địa điểm kinh doanh

Thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Thay đổi  giấy phép kinh doanh

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng đại diện, Thành lập địa điểm kinh doanh, Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Dịch vụ Toàn quốc khác