DỊCH VỤ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI TỈNH Long An - THÀNH LẬP VPĐD TẠI TỈNH Long An - THÀNH LẬP ĐĐKD

KÍNH THƯA: QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THÀNH LẬP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẠI TỈNH Long An

Tư vấn pháp luật Ngàn và cộng sự - BCCGROUP® chuyên dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp: thành lập công tythay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tư và làm giấy phép kinh doanhĐăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logoDịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật …vv

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch đăng ký chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập Đơn vị trực thuộc tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Long An, Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An.

NGÀN VÀ CỘNG SỰ :

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch đăng ký chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập Đơn vị trực thuộc tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Long An, Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An. Hồ sơ thành lập chi nhánh tại Long An:

I./ Thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An:

1./ Đôi nét khái quát về Chi nhánh công ty:

 • Chi nhánh là đơn vị hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp (Công ty mẹ). Thực hiện toàn quyền hoặc một phần quyền hạn của phạm vi hoạt động kinh doanh. Người đứng đầu chi nhánh được thực hiện là người Đại diện theo uỷ quyền Của Đại diện pháp luật công ty. phạm vi uỷ quyền này thực hiện theo luật DN và Bộ luật Dân sự hiện hành.
 • Chi nhánh công ty có cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, có mã số thuế phụ thuộc -001; Có thể sử dụng con dấu riêng, và được mở tài khoản ngân hàng giao dịch riêng.
 • Địa vị tài chính: Chi nhánh có quyền nhận tài chính từ công ty mẹ, có thể tự chủ thu chi hoạt động trong vạm vi uỷ quyền và quản lý của công ty mẹ.
 • Địa vị kê khai nộp thuế ngân sách nhà nước : Chi Nhánh công ty có quyền chọn lựa cách hạch toán kế toán : Độc lập hoặc phụ thuộc báo sổ về công ty mẹ.
 • Thuế môn bài : 1 năm = 1 triệu đồng, nộp nơi đặt điện chỉ trụ sở chi nhánh
 • Nếu Độc lập : Tự kê khai nộp thuế giống như công ty tại địa phương nơi đăt trụ sở : Mở sổ sách kế toán theo luật kế toán, Hạch toán, Đình kỳ kê khai báo cáo thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TTĐB, Thuế XNK, tạm tính nộp thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ...vv =>Cuốn năm quyết toán thuế TNDN, TNCN, BCTC ...vv
 • Nếu hạch toán phụ thuộc: thì chỉ kê khai nộp thuế môn bài, Thuế GTGT, tình hình sử dựng hoá đơn và TNCN , lao động => Cuối năm do công ty mẹ quyết toán thuế

2./ Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Long An

Thành phần Hồ sơ thành lập chi nhánh tại Long An nộp chơ cơ quan đăng ký kinh doanh gồm có:

a./ Đối với Chi nhánh DNTN :

 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

b./ Đối với chi nhánh công ty TNHH 1 TV

 • Quyết định/ Nghị quyết của CSH về việc thành lập chi nhánh
 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

C./ Đối với chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tich HĐTV về việc thành lập chi nhánh.
 • Biên bản họp HĐTV về việc thành lập chi nhánh.
 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

d./ Đối với chi nhánh công ty TNHH Cổ phần

 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập chi nhánh.
 • Biên bản họp HĐQT về việc thành lập chi nhánh.
 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

II./ Thành lập văn phòng Đại diện công ty tại tỉnh Long An :

1./ Đôi nét khái quát về Văn phòng đại diện công ty :

 • Văn phòng đại diện là đơn vị hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp (Công ty mẹ). Thực hiện quyền hạn giao dịch và tiếp thị - Không hoạt được hoạt động kinh doanh. Người đứng đầu VPĐD được thực hiện là người Đại diện theo uỷ quyền Của Đại diện pháp luật công ty. phạm vi uỷ quyền này thực hiện theo luật DN và Bộ luật Dân sự hiện hành.
 • Văn phòng đại diện công ty có cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, có mã số thuế phụ thuộc -001; Có thể sử dụng con dấu riêng, Không được mở tài khoản ngân hàng.
 • Địa vị tài chính: Hoàn toàn từ công ty mẹ, không mở sổ sách kế toán.
 • Địa vị kê khai nộp thuế ngân sách nhà nước: Văn phòng đại diện công ty chỉ nộp thuế môn bài 1 năm 1 lần = 1 triệu đồng/ năm tại nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.
 • KHÔNG KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ.

2./ Thủ tục thành văn phòng đại diện công ty tại tỉnh Long An

Thành phần Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện tại Long An nộp chơ cơ quan đăng ký kinh doanh gồm có:

a./ Đối với văn phòng đại diện DNTN :

 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

b./ Đối với văn phòng đại diện công ty TNHH 1 TV

 • Quyết định/ Nghị quyết của CSH về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu văn phòng đại diện.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

C./ Đối với Văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tich HĐTV về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp HĐTV về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

d./ Đối với văn phòng đại diện công ty TNHH Cổ phần

 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu văn phòng đại diện.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

III./ Thành lập Địa điểm kinh doanh công ty tại tỉnh Long An :

1./ Đôi nét khái quát về địa điểm kinh doanh công ty :

 • Địa điểm kinh doanh công ty là nơi hoạt động kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp (Công ty mẹ). Thực hiện quyền thương mại, sản xuất, kinh doanh, lữu trữ, chứa hàng ..vv. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh được thực hiện là người Đại diện theo uỷ quyền Của Đại diện pháp luật công ty nhằm mục đích quản lý hoạt động kinh doanh,  phạm vi uỷ quyền này thực hiện theo luật DN và Bộ luật Dân sự hiện hành.
 • Địa điểm kinh doanh công ty có cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Không có mã số thuế phụ thuộc; Không sử dụng con dấu riêng, Không được mở tài khoản ngân hàng.
 • Địa vị tài chính : Hoàn toàn từ công ty mẹ, không mở sổ sách kế toán.
 • Địa vị kê khai nộp thuế ngân sách nhà nước : Địa điểm kinh doanh công ty chỉ nộp thuế môn bài 1 năm 1 lần = 1 triệu đồng/ năm tại nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh.
 • KHÔNG KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ.

2./ Thủ tục thành địa điểm kinh doanh công ty tại tỉnh Long An

Thành phần Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh tại Long An nộp chơ cơ quan đăng ký kinh doanh gồm có:

a./ Đối với địa điểm kinh doanh DNTN :

 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

b./ Đối với địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 TV

 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

C./ Đối với địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Thông báo thành lập văn địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

d./ Đối với địa điểm kinh doanh công ty TNHH Cổ phần

 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.

Cơ sở pháp lý: Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Quý vị có thể lựa chọn một trong các cách sau để chúng tôi hỗ trợ tốt nhất:

 1. Gọi điện thoại cho chúng tôi: Mr. Ngàn  0913 100 223 - 0938 10 2367 (Zalo, viber)

 2. Quý vị gửi vào mail: luatsu.dkkd@gmail.com. Chúng tôi sẽ liên hệ và soạn thảo hồ sơ cho quý vị.

 3. Quý vị đến Văn phòng của chúng tôi, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị: Đ/C: Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An (Cạnh Cục Thuế tỉnh Long An)

           Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch đăng ký chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập Đơn vị trực thuộc tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Long An, Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An.

           CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BCCGROUP® 

           Trụ sở chính: 25/1C Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM

           HOTLINE: 0913 100 223 - 0938 10 2367 . MR NGÀN          

           Email: tuvandoanhnghiepvina@gmail.com – bccgrouplaw@gmail.com

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch đăng ký chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập Đơn vị trực thuộc tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Long An, Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa Hãy nhất máy liên hệ ngay cho chúng tôi : 0913 100 223 - 0938 10 2367 Mr NGÀN (zalo/viber), để được tư vấn và đến tận nơi phục vụ cho quý vị

☎️0️⃣9️⃣1️⃣3️⃣ 1️⃣0️⃣0️⃣ 2️⃣2️⃣3️⃣

XEM THÊM :

Vì sự phát triển của bạn, Chỉ cần gọi cho chúng tôi trong vòng 30 phút - 60 phút. Sẽ có nhân viên đến tận nơi để tư vấn và lấy thông tin cho việc Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch đăng ký chi nhánh công ty tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập Đơn vị trực thuộc tại tỉnh Long An, Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh Long An, Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại tỉnh Long An.. dịch vụ thành lập công ty tận tơithành lập công ty tận nhàthành lập công ty tại nhà, Thành lập công ty giá rẻThành lập công ty trọn gói tại TP.HCM

Dịch vụ Toàn quốc khác