Thành lập Chi nhánh công ty tại Bình Dương uy tín

Danh mục bài viết:

 1. BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ
 2. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương
 3. Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Bình Dương
 4. Dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh tại Bình Dương
 5. Tại sao chọn chúng tôi thực hiện thành lập đơn vị phụ thuộc Công ty tại Bình Dương
 6. Liên hệ cho chúng tôi tại tỉnh Bình Dương
 7. Các dịch vụ của Ngàn và Cộng sự tại tỉnh Bình Dương

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THÀNH LẬP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG

V/v : Dịch vụ Thành lập chi nhánh, Thành lập văn phòng Đại diện, Thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty tại tỉnh Bình Dương

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ CHUYÊN :Dịch vụ thành lập chi nhánh tại Bình Dương. Thành lập VPĐD công ty tại Bình Dương, Thành lập địa điểm kinh doanh tại Bình Dương, Dịch vụ giải thể Chi nhánh công ty tại Bình Dương, Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện Công ty tại Bình Dương. Dịch vụ giải thể, Chấm dứt đơn vị hạch toán phụ thuộc tại Bình Dương. Dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Bình Dương. Nhanh chóng, chính xác, uy tín và đúng quy định pháp luật. A Di Đà Phật

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .Dịch vụ giải thể công tylàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật …vv

CHUYÊN :Dịch vụ thành lập chi nhánh tại Bình Dương. Thành lập VPĐD công ty tại Bình Dương, Thành lập địa điểm kinh doanh tại Bình Dương, Dịch vụ giải thể Chi nhánh công ty tại Bình Dương, Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện Công ty tại Bình Dương. Dịch vụ giải thể, Chấm dứt đơn vị hạch toán phụ thuộc tại Bình Dương. Dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Bình Dương. Dịch vụ Thành lập công ty tại Bình Dương, Giải thể công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương ... => Nhanh chóng, chính xác, uy tín và đúng quy định pháp luật.

1./ Thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương:

© Đôi nét khái quát về thành lập Chi nhánh công ty tại Bình Dương:

 • Chi nhánh là đơn vị hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp (Công ty mẹ). Thực hiện toàn quyền hoặc một phần quyền hạn của phạm vi hoạt động kinh doanh. Người đứng đầu chi nhánh được thực hiện là người Đại diện theo uỷ quyền Của Đại diện pháp luật công ty. phạm vi uỷ quyền này thực hiện theo luật DN và Bộ luật Dân sự hiện hành.
 • Chi nhánh công ty có cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, có mã số thuế phụ thuộc -001; Có thể sử dụng con dấu riêng, và được mở tài khoản ngân hàng giao dịch riêng.
 • Địa vị tài chính: Chi nhánh có quyền nhận tài chính từ công ty mẹ, có thể tự chủ thu chi hoạt động trong vạm vi uỷ quyền và quản lý của công ty mẹ.
 • Địa vị kê khai nộp thuế ngân sách nhà nước : Chi Nhánh công ty có quyền chọn lựa cách hạch toán kế toán : Độc lập hoặc phụ thuộc báo sổ về công ty mẹ.
 • Thuế môn bài : 1 năm = 1 triệu đồng, nộp nơi đặt điện chỉ trụ sở chi nhánh.
 • Nếu Độc lập : Tự kê khai nộp thuế giống như công ty tại địa phương nơi đăt trụ sở : Mở sổ sách kế toán theo luật kế toán, Hạch toán, Đình kỳ kê khai báo cáo thuế GTGT, Thuế TNCN, Thuế TTĐB, Thuế XNK, tạm tính nộp thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ...vv =>Cuốn năm quyết toán thuế TNDN, TNCN, BCTC ...vv.
 • Nếu hạch toán phụ thuộc: thì chỉ kê khai nộp thuế môn bài, Thuế GTGT, tình hình sử dựng hoá đơn và TNCN , lao động => Cuối năm do công ty mẹ quyết toán thuế.

©Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương:

Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, mà Luật doanh nghiệp 2020, cũng như Nghị định 01/2021 hướng dẫn chi tiết thủ tục cho từng loại hình doanh nghiệp. Để thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương dưới đây:

Đối với Chi nhánh DNTN:

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân gồm có :
 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với chi nhánh công ty TNHH 1 TV

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên gồm có :
 • Quyết định/ Nghị quyết của CSH về việc thành lập chi nhánh
 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với chi nhánh công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên gồm có :
 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tich HĐTV về việc thành lập chi nhánh.
 • Biên bản họp HĐTV về việc thành lập chi nhánh.
 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với chi nhánh công ty TNHH Cổ phần

 • Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty Cổ phần gồm có :
 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập chi nhánh.
 • Biên bản họp HĐQT về việc thành lập chi nhánh.
 • Thông báo thành lập chi nhánh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2./ Thành lập văn phòng Đại diện công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương:

© Đôi nét khái quát về Thành lập Văn phòng đại diện công ty tại Bình Dương:

 • Văn phòng đại diện là đơn vị hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp (Công ty mẹ). Thực hiện quyền hạn giao dịch và tiếp thị - Không hoạt được hoạt động kinh doanh. Người đứng đầu VPĐD được thực hiện là người Đại diện theo uỷ quyền Của Đại diện pháp luật công ty. phạm vi uỷ quyền này thực hiện theo luật DN và Bộ luật Dân sự hiện hành.
 • Văn phòng đại diện công ty có cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, có mã số thuế phụ thuộc -001; Có thể sử dụng con dấu riêng, Không được mở tài khoản ngân hàng.
 • Địa vị tài chính: Hoàn toàn từ công ty mẹ, không mở sổ sách kế toán.
 • Địa vị kê khai nộp thuế ngân sách nhà nước: Văn phòng đại diện công ty chỉ nộp thuế môn bài 1 năm 1 lần = 1 triệu đồng/ năm tại nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.
 • KHÔNG KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ.

© Thủ tục thành văn phòng đại diện công ty tại Bình Dương:

Đối với văn phòng đại diện DNTN :

 • Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân gồm có :
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với văn phòng đại diện công ty TNHH 1 TV:

 • Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên gồm có :
 • Quyết định/ Nghị quyết của CSH về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu văn phòng đại diện.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với Văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện Công ty TNHH hai thành viên gồm có :
 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tich HĐTV về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp HĐTV về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu chi nhánh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với văn phòng đại diện công ty TNHH Cổ phần:

 • Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần gồm có :
 • Quyết định/ Nghị quyết của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện.
 • Thông báo thành lập văn phòng đại diện.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người đứng Đầu văn phòng đại diện.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

3./ Thành lập Địa điểm kinh doanh công ty tại Bình Dương:

© Đôi nét khái quát về địa điểm kinh doanh công ty tại Bình Dương:

 • Địa điểm kinh doanh công ty là nơi hoạt động kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp (Công ty mẹ). Thực hiện quyền thương mại, sản xuất, kinh doanh, lữu trữ, chứa hàng ..vv. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh được thực hiện là người Đại diện theo uỷ quyền Của Đại diện pháp luật công ty nhằm mục đích quản lý hoạt động kinh doanh,  phạm vi uỷ quyền này thực hiện theo luật DN và Bộ luật Dân sự hiện hành.
 • Địa điểm kinh doanh công ty có cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Không có mã số thuế phụ thuộc; Không sử dụng con dấu riêng, Không được mở tài khoản ngân hàng.
 • Địa vị tài chính : Hoàn toàn từ công ty mẹ, không mở sổ sách kế toán.
 • Địa vị kê khai nộp thuế ngân sách nhà nước : Địa điểm kinh doanh công ty chỉ nộp thuế môn bài 1 năm 1 lần = 1 triệu đồng/ năm tại nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh.
 • KHÔNG KÊ KHAI BÁO CÁO THUẾ.

©Thủ tục thành địa điểm kinh doanh công ty tại Bình Dương:

Đối với địa điểm kinh doanh DNTN :

 • Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của DNTN gồm có :
 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với địa điểm kinh doanh công ty TNHH 1 TV

 • Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 1TV gồm có :
 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với địa điểm kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 2TV gồm có :
 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đối với địa điểm kinh doanh công ty TNHH Cổ phần

 • Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần gồm có :
 • Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Văn bản uỷ quyền cho người thực hiện đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ CCCD/ Hộ chiếu của người làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

4./ Tại sao chọn chúng tôi Thành lập chi nhánh công ty, văn phòng Đại diện công ty, địa điểm kinh doanh tại Bình Dương:

:

 1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thành lập, hoạt động đầy đủ, chính xác, nhanh chóng và đúng pháp luật.
 2. Thực hiện soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ đáp ứng nhu cầu của quý khách.
 3. Quý khách không phải đi lại bất kỳ ở đâu, Chúng tôi hỗ trợ ký tận nơi
 4. Ra giấy phép kinh doanh đúng hạn.
 5. Không thu tiền trước, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác, dù chỉ 1 đồng.
 6. Bàn giao GPKD mới, HS lưu trữ và mới thu tiền.

HÃY LIÊN LẠC NGAY CHO CHÚNG TÔI - NẾU BẠN CÓ NHU CẦU :Dịch vụ thành lập chi nhánh tại Bình Dương. Thành lập VPĐD công ty tại Bình Dương, Thành lập địa điểm kinh doanh tại Bình Dương, Dịch vụ giải thể Chi nhánh công ty tại Bình Dương, Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện Công ty tại Bình Dương. Dịch vụ giải thể, Chấm dứt đơn vị hạch toán phụ thuộc tại Bình Dương. Dịch vụ chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Bình Dương. Dịch vụ Thành lập công ty tại Bình Dương, Giải thể công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương ... => Nhanh chóng, chính xác, uy tín và đúng quy định pháp luật.

PHƯƠNG CHÂM 8 CHỮ: "Chuyên Nghiệp - Nhanh Chóng - Chính Xác - Uy Tín"

TINH THẦN LÀM VIỆC "5T" : "Thành tâm - Thành thật - Thương lượng - Tri ân - Trí tuệ"

"HÃY LIÊN LẠC CHO CHÚNG TÔI HÔM NAY ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀY MAI CHO BẠN"

C.E.O - MR NGÀN (7/7) : 0913 100 223 - 0938 32 66 43 (Zalo/veiber)

"NƠI NIỀM TIN và GIÁ TRỊ ĐƯỢC ẤN ĐỊNH"

Đem lại giá trị thiết thực 

cho đối tác, khách hàng và xã hội.

   Nhà sáng lập : Ths Luật - cử nhân Tài chính Kế toán

                     TỔNG GIÁM ĐỐC : NGUYỄN VĂN NGÀN

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; Thành lập công ty 100% nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư .làm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán - Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Hạn chế rủi ro, ổn định, phát triển bền vững trong kinh doanh.

#ThànhlậpcôngtytạiBìnhDương. #giảithểcôngtytạiBìnhDương. #ThànhlậpchinhánhcôngtytạiBìnhDương. #giảithểdoanhnghiệptạiBìnhDương. #giảithểchinhánhcôngtytạiBìnhDương. #ThànhlậpVPĐDcôngtytạiBìnhDương. #GiảithểVPĐDtạiBìnhDương. #ThànhlậpđịađiểmcôngtytạiBìnhDương. #GiảithểđịađiểmcôngtytạiBìnhDương

Các dịch vụ tại của Ngàn và cộng sự tại Bình Dương

 1. Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh công ty tại Bình Dương
 2. Dịch vụ Giải thể công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương
 3. Dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp tại Bình Dương
 4. Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh công ty tại Bình Dương
 5. Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Bình Dương
 6. Dịch vụ giải thể Văn phòng đại diện công ty tại Bình Dương
 7. Dịch vụ chấm dứt hoạt động kho - xưởng tại Bình Dương
 8. Dịch vụ Thay đổi giấy phép chi nhánh công ty tại Bình Dương
 9. Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Bình Dương
 10. Thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Bình Dương - Việt Nam
 11. Dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế, kế toán, quyết toán thuế năm tại Bình Dương

Dịch vụ Toàn quốc khác

Dịch vụ Toàn quốc

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: arrow 0913 100 223 - 0938 32 66 43