Kính thưa Quý khách hàng!

           Xông hơi, mát-xa (massage) là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Đây là loại hình kinh doanh được xem là nhạy cảm, hạn chế. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường xuyên tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh này.

          Hiện nay, nhiều chủ cơ sở xông hơi, mát-xa đăng ký kinh doanh với ngành, nghề "Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu" như: phòng chẩn trị y học cổ truyền, phòng khám chuyên khoa vật lý trị liệu (trừ trường hợp có bệnh nhân lưu trú). Do đó, để được kinh doanh, cơ sở bắt buộc phải có Giấy phép hoạt động; bác sĩ có Chứng chỉ hành nghề y; phải tuân thủ các quy định liên quan đến khám, chữa bệnh; có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; có phương án phòng cháy và chữa cháy được thẩm duyệt; có đề án bảo vệ môi trường,... Như vậy, chủ cơ sở xông hơi, mát-xa đăng ký kinh doanh hình thức này, chi phí đầu tư ban đầu lớn, phải thực hiện các thủ tục hành chính tại nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tốn chi phí duy trì đủ các điều kiện bắt buộc theo quy định trong suốt quá trình hoạt động. Nhưng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra tại địa điểm kinh doanh, chủ cơ sở vẫn bị đoàn công tác lập thủ xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh không có giấy phép xông hơi, mát-xa.

         Để giúp chủ cơ sở kinh doanh hoạt động đúng pháp luật, Công ty Cổ phần Tư vấn kinh tế và Phát triển doanh nghiệp BCCGROUP chuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xông hơi, mát xa (massage) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1/ Về cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

- Căn cứ các luật Thuế hiện hành;

- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Thủ tướng Chinh phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chinh phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

          - Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2019 của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

          - Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chinh phủ quy định chi tiết và hương dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động và Nghi định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2018 của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chinh phủ quy định chi tiết và hương dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

2/ Trình tự, thủ tục:

- Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngành nghề: xông hơi, mát-xa (massage);

- Lập Phương án phòng cháy và chữa cháy, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;

- Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

- Tư vấn phương thức hoạt động, kê khai thuế, sử dụng lao động trong quá trình kinh doanh.

==> Hoàn tất quy trình : đi vào hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện " chọn đúng - kinh doanh đúng ":

CÔNG TY CỎ PHẦN TƯ VẤN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP BCCGROUP

Địa chỉ: 25/1C Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM

Với đội ngũ Luật sư và các cộng sự giàu kinh nghiệm, Công ty BCCGROUP chuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính về thành lập cơ sở kinh doanh xông hơi, mát-xa (massage) trên địa bàn Quận 11 - TPHCM!

Dịch vụ Toàn quốc khác