BCCGroup xin giới thiệu đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý khác như: Tư vấn soạn thảo hợp đồng, đại diện ủy quyền, tư vấn các thủ tục công chứng, chứng thực,.. cùng các dịch vụ thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, đạt chất lượng hàng đầu, an toàn và chuyên nghiệp.

  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng:
  • Đại diện ủy quyền;
  • Tư vấn các thủ tục công chứng , chứng thực;
  • Tư vấn liên quan đến thừa kế, phân chia tài sản, lập di chúc, tặng cho bất động sản,
  • Soạn thảo đơn từ, hợp đồng.

Pháp lý và Pháp luật khác