Địa chỉ: 25/1C Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08- 62 74 39 59 - 22 46 16 26 - Fax: 08. 355 941 69

Hotline : 0913 100 223 - 0913 553 776

http://chaugiangthanh.com/

 

Thông tin chi tiết

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHÂU GIANG THÀNH

Địa chỉ: 25/1C Nguyễn Hậu, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08- 62 74 39 59 - 22 46 16 26 - Fax: 08. 355 941 69

Hotline : 0913 100 223 - 0913 553 776

http://chaugiangthanh.com/