Giấy phép cho thuê lao động, cho thuê lại lao động, cung cấp lao động. Theo quyết định 629/QĐ-LĐTBXH ngày 14/05/2015 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội

Hành chính - Tổng hợp khác