Giấy phép cho thuê lao đông

BCCGROUP®- VP TƯ VẤN PHÁP LUẬT NGÀN và CỘNG SỰ  CHUYÊN: Thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh; thành lập công ty nước ngoài, xin giấy chứng nhận đầu tưlàm giấy phép kinh doanh; Đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, logo. Dịch vụ kế toán, dịch vụ kê khai thuế, kiểm toán Dịch vụ hành chính công Toàn Quốc 63 tỉnh thành trên cả nước và các Dịch vụ Luật sư => Chúng tôi giúp bạn có định hướng đứng vững trên bước đường lập nghiệp, để thành công.

Chúng tôi là các luật sư, luật gia thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia hàng đầu Của các Trường ĐH Luật TP.HCM. Kinh tế, Thuế, Toà Án ... am hiểu sâu trong lĩnh vực tài chính, kế toán thuế, pháp lý, pháp luật...vv

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Văn bản đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Ký quĩ hoạt động cho thuê lại lao động. Điều kiện kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động, Ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động. Hồ sơ xin cấp phép cho thuê lại lao động

NGÀN VÀ CỘNG SỰ :

GIỚI THIỆU : Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Văn bản đề nghị cấp giấy phép cho thuê lại lao động. Ký quĩ hoạt động cho thuê lại lao động. Điều kiện kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động, Ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động. Hồ sơ xin cấp phép cho thuê lại lao động

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG:

1./ Căn cứ pháp lý kinh doanh cho thuê lại lao động :

 • Bộ Luật Lao động của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019;
 • Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

2./ Điều kiện kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động

 • Ngành nghề kinh doanh cho thuê lại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2020.
 • Doanh nghiệp muốn kinh doanh ngành nghề cho thuê lại lao động thì phải thực hiện đảm bảo điều kiện trước khi hoạt động kinh doanh, Điều này hiểu rằng là doanh nghiệp phải xin cấp "giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động" của cơ quan quản lý chuyên môn trước khi hoạt động kinh doanh.
 • Cho thuê lại lao động là gì? : Theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Lao động 2019, cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

3./ Những ngành nghề kinh doanh sau đây hay là Ngành, nghề  cho thuê lại lao động

Bên cạnh quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động CTLLĐ, pháp luật Việt Nam còn quy định về ngành nghề, công việc được phép CTLLĐ. Theo đó, danh mục công việc được thực hiện CTLLĐ được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, bao gồm 20 ngành nghề:

 1. Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký.
 2. Thư ký/Trợ lý hành chính.
 3. Lễ tân.
 4. Hướng dẫn du lịch.
 5. Hỗ trợ bán hàng.
 6. Hỗ trợ dự án.
 7. Lập trình hệ thống máy sản xuất.
 8. Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông.
 9. Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất.
 10. Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy
 11. Biên tập tài liệu.
 12. Vệ sĩ/Bảo vệ.
 13. Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 14. Xử lý các vấn đề tài chính, thuế.
 15. Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô
 16. Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất.
 17. Lái xe.
 18. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển.
 19. Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí.
 20. Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay.

4./ Thành phần hồ sơ Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép (theo Biểu Mẫu số 04)
 2. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo Mẫu số 05)
 3. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch (Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo qui định pháp luật)
 4. Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp qui định tại Điểm C khoản 1 Điều 21 Nghị định này là một trong các loại văn bản sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

b) Quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động);

 1. Giấy chứng nhận tiền ký quĩ hoạt động cho thuê lại lao động (theo BM 06)

Hành chính - Tổng hợp khác