• Lệ phí môn bài - thuế môn bài hiện hành

  Lệ phí môn bài - thuế môn bài hiện hành

  Hạn nộp thuế môn bài, Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, miễn thuế môn bài đối với tổ chức, cá nhân hộ gia đình mới ra kinh doanh, mức thuế môn bài pảh nộp đối với công ty, chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh, mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

 • Mức phạt về hành vi khai sai, khai không đầy đủ trong hồ sơ khai thuế

  Mức phạt về hành vi khai sai, khai không đầy đủ trong hồ sơ khai thuế

  Mức phạt về hành vi khai sai, khai không đầy đủ trong hồ sơ khai thuế. Mức phạt về hành vi khai sai, khai không đầy đủ bao nhiêu. Khai sai số liệu, khai không đầy đủ hồ sơ khai thuế có bị phạt không?

 • Mức phạt về hành vi nộp trễ hồ sơ khai thuế

  Mức phạt về hành vi nộp trễ hồ sơ khai thuế

  Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, Mức phạt về hành vi nộp trễ hồ sơ khai thuế, Nộp trễ hạn hồ sơ khai thuế mức phạt bao nhiêu