Thông tin chi tiết

 

CHUYÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI :

- Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

- Xin giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài

- Xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

- Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

- Thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam

- Chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

- Bán cổ phần cho người nước ngoài

- Xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

LH : 0913 100 223

http://thanhlapcongtynuocngoai.vn