PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 4 -TP.HCM
prev
  • PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 4 -TP.HCM
next

Phòng công chứng số 4, Thành phố Hồ Chí Minh

25/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

www.phongcongchung4tphcm.vn

CÔNG CHỨNG TẤT CẢ CÁC VĂN BẢN GIẤY TỜ MÀ PHÁP LUẬT BẮT BUỘC HOẶC KHÔNG BẮT BUỘC

PHỤC VỤ CHUYÊN NGHIỆP, NHANH CHÓNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 4, TP.HỒ CHÍ MINH:

A. Chức năng :

- Thông qua hoạt động công chứng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự, thương mại và các quan hệ xã hội khác, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

B. Nhiệm vụ:

- Chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng;

- Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng , nhiệm vụ của phòng công chứng số 4 do Ban giám đốc Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh giao;

- Hàng năm xây dựng chương trình và kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu chi, và báo cáo thanh quyết toán theo quy định;

- Quản lý công tác cán bộ, công chức và quản lý tài sản, hồ sơm tài liệu lưu trữ của đơn vị;

- Tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

 

Thông tin chi tiết

Phòng công chứng số 4, thành phố hồ chí minh

25/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

www.phongcongchung4tphcm.vn