• Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên

    Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên

    BCCGroup giới thiệu về Công ty TNHH một thành viên là công ty TNHH do một cá nhân hoặc tổ chức đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm trên vốn đăng ký, vốn đăng ký gọi là vốn điều lệ. Quý vị tham khảo và lựa chọn loại hình cho phù hợp

  • Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

    Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

    BCCGroup giới thiệu đến quý khách hàng Thủ tục thành lập công ty TNHH Một Thành Viên. Sau khi quý vị quyết định chọn loại hình công ty TNHH một thành viên, quý vị phải chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục đăng ký thành lập công ty, đăng ký kinh doanh như sau: