Tổng Công ty BCCGROUP® là đơn vị tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Pháp lý công ty. Chúng tôi là các Luật sư, Luật gia, Cử nhân Luật kinh tế - tài chính và kế toán; Hơn 10 năm tư vấn thành lập công ty, làm giấy phép kinh doanh công ty, Thay đổi giấy phép kinh doanh công ty, thành lập công ty cho người nước ngoài trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Các bạn đang không biết làm sao để liên hệ với cục thuế TP. HCM. Nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn danh bạ điện thoại cục thuế TP. HCM.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như:

  1. Dịch vụ pháp lý công ty
  2. Dịch vụ thành lập công ty
  3. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
  4. Dịch vụ kế toán và báo cáo thuế | Dịch vụ lập báo cáo tài chính | Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế.

DANH SÁCH DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CHI CỤC THUẾ TẠI TP. HCM

  PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ CHỨC DANH Số ĐT
NBỘ
ĐIỆN
THOẠI
FAX
A Ban Lãnh đạo Cục        
1 Nguyễn Đình Tấn Cục Trưởng   39303994  
2 Trần Đình Cử Phó Cục Trưởng   39304202  
3 Lê Xuân Dương Phó Cục Trưởng   39305025  
4 Trần Ngọc Tâm Phó Cục Trưởng   39303222  
5 Lê Thị Thu Hương Phó Cục Trưởng   39301485  
6 Lê Thị Tám Phó Cục Trưởng   39300373  
7 Trần Thị Lệ Nga Phó Cục Trưởng      
B Các Phòng - Ban        
1 Phòng Tổ chức Cán bộ        
  Lê Thành Mỹ Trưởng Phòng   39304563  
  Nguyễn Văn Vĩnh Phó Trưởng Phòng   39304950 39304950
  Nguyễn Đức Thanh Phó Trưởng Phòng      
2 Phòng Quản trị - Tài vụ      39305942  
  Nguyễn Thị Sương Trưởng Phòng   39305026 39301436
  Huỳnh Liên Phó Trưởng Phòng   39305942  
  Lê Thị Phượng Phó Trưởng Phòng   39301436  
  Hoàng Văn Lương Phó Trưởng Phòng   39303660  
  Thủ quỹ     39301494  
  Bộ phận XDCB     39301486  
  Y tế     39330307  
  Bảo vệ + Đội xe     39304415  
  Lê Quyết Thắng BP Tài xế      
  Lê Thắng Lợi BP Tài xế      
  Đặng Văn Lãnh BP Tài xế      
  Phùng Văn Phi BP Tài xế      
  Trần Minh Tuấn  BP Tài xế      
  Đỗ Hùng Cường BP Tài xế      
  Nguyễn Anh Quỳnh  BP Tài xế      
3 Phòng Hành chính - Lưu trữ        
  Bùi Văn Tường Trưởng Phòng   39303390  
  Phan Thị Minh Châu Phó Trưởng Phòng   39305373  
  Nguyễn Bá Thịnh Phó Trưởng Phòng   39301761  
           
  Bộ phận Văn Thư     39305373
39303991
39304641
39303756
  Bộ phận Lưu trữ 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm -Q1   39103508  
  Kho Lưu trữ tại Quận 9 2/288 Quang Trung - P.Tăng Nhơn Phú B - Quận 9   37307358  
  Kho Lưu trữ tại Quận 8 1652 Phạm Thế Hiển - Quận 8   39813634  
4 Phòng Quản lý Ấn chỉ        
  Phạm Thị Bạch Mai Trưởng Phòng   39301788  
  Hà Thái Hạnh Phó Trưởng Phòng   39301640  
  Phạm Văn Hùng Phó Trưởng Phòng      
  Tổ thu ngân     39301815  
  Tổ biên lai phí     39301815  
  Tổ bán hóa đơn và tổ xử lý     39301815 39105753
5 Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ  - Dự tóan     39301488
39303049
 
  Nguyễn Văn Sông Trưởng Phòng   39305027 39305027
  Hồ Quang Vinh Phó Trưởng Phòng   39301488  
  Quách Thị Thu Hằng Phó Trưởng Phòng      
6 Phòng Quản lý các Khoản thu từ đất        
  Trương Văn Ba  Trưởng Phòng   39300836  
  Nguyễn Thị Bích Vân Phó Trưởng Phòng   39304423  
  Võ Xuân Ngọc Phó Trưởng Phòng   39304423  
  Nguyễn Cao Mỹ Phó Trưởng Phòng      
7 Phòng Kê Khai -
Kế toán thuế
       
  Nguyễn Thị Hạnh Nga Trưởng Phòng   39303967 39301441
  Lê Thanh Sơn Phó Trưởng Phòng   39304976  
  Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Phó Trưởng Phòng   39304391 39304391
  Phạm Minh Tuấn Phó Trưởng Phòng   39301497  
  Nguyễn Ngọc Minh Huy Phó Trưởng Phòng   39303998  
  Tổ Tổng hợp (Tầng lửng C)     39301497  
  Tổ Xử lí tờ khai (P48B,P49B)     39304976  
  Tổ Đăng ký thuế (P40B)     39301495 39301491
  Tổ đối chiếu số liệu (P43B)     39303998  
  Tổ Kế Toán (P44B,P45B)     39303085  
  Tổ Hoàn thuế (P46B,P47B)     39301441  
8 Trung tâm tích hợp Dữ liệu Người nộp thuế        
  Dương Thế Quang Giám Đốc      
  Nguyễn Tùng Quang Phó Giám đốc   39301492  
  Nguyễn Hữu Thắng Phó Giám đốc   39302010  
  Bộ phận cấp MST     39301491  
9 Phòng Tuyên truyền -
Hỗ trợ NNT
39330608 39330609
39330610 39330611
     
  Trịnh Thị Thu Thuỷ Trưởng Phòng   39330877  
  Lê Tư Phó Trưởng Phòng   39330877  
  Nguyễn Thị Minh Nhựt Phó Trưởng Phòng      
  Đỗ Quốc Tuấn Phó Trưởng Phòng      
  Huỳnh Thị Mỹ Lâm Phó Trưởng Phòng      
10 Phòng Pháp Chế     39300893  
  Hà Tiếp Nam Trưởng Phòng   39300892  
  Nguyễn Hữu Đức Phó Trưởng Phòng   39300893  
  Hoàng Văn Hòa Phó Trưởng Phòng      
  BP Thẩm định hoàn thuế     39300837  
11 Phòng Thanh tra thuế
số 1
39303996      
  Nguyễn Sơn Trưởng Phòng   39303599  
  Nguyễn Thới Ánh Phó Trưởng Phòng   39300719 39300719
  Nguyễn Thuý Hằng Phó Trưởng Phòng   39304944 39304944
  Thái Minh Giao Phó Trưởng Phòng   39305633  
  Trần Văn Tứ Phó Trưởng Phòng      
12 Phòng Thanh tra thuế
số 2
    36012724  
  Lê Ngọc Tuấn Trưởng Phòng   36012722  
  Ngô Ngọc Tuấn Phó Trưởng Phòng   36012723  
  Trần Thị Thanh Hiệp Phó Trưởng Phòng   36012723  
  Nguyễn Hữu Tuyền Phó Trưởng Phòng   36012723  
13 Phòng Thanh tra thuế số 3        
  Nguyễn Minh Luật Trưởng Phòng   39303993  
  Nguyễn Duy Thành Phó Trưởng Phòng   39300894  
  Nguyễn Thanh Hiền Phó Trưởng Phòng   39300896  
  Võ Tiến Dũng Phó Trưởng Phòng   39300717  
  Thân Thiết Sơn Phó Trưởng Phòng      
14 Phòng Thanh tra thuế số 4        
  Nguyễn Thị Hương Trưởng Phòng   39300839 39300839
  Lê Thị Thanh Yến Phó Trưởng Phòng   39307974  
  Lê Thanh Trường Phó Trưởng Phòng   39307972  
  Phạm Công Lý Phó Trưởng Phòng   22416405  
15 Phòng Kiểm tra thuế số 1        
  Lê Duy Minh Trưởng Phòng   39303156 39304943
  Võ Thanh Thủy Phó Trưởng Phòng   39304943  
  Nguyễn Văn Thiện Phó Trưởng Phòng   39304943  
  Bùi Quang Trọng Phó Trưởng Phòng   39304943  
16 Phòng Kiểm tra thuế số 2     39303240  
  Nguyễn Nam Bình Trưởng Phòng   39304947  
  Phạm Đức Thắng Phó Trưởng Phòng   39303548  
  Doãn Thu Thủy Phó Trưởng Phòng   39301481  
  Phan Hồng Phó Trưởng Phòng      
17 Phòng Kiểm tra thuế số 3        
  Đặng Thị Thùy Lang Trưởng Phòng   39303573  
  Nguyễn Thị Huế Phó Trưởng Phòng   39304204 39304204
  Bùi Văn Quốc Phó Trưởng Phòng   39304239  
  Nguyễn Thanh Quang Phó Trưởng Phòng   39305012 39305012
18 Phòng Kiểm tra thuế số 4     39300891
39303912
 
  Trương Thị Tuyết Trưởng Phòng   39300891  
  Đỗ Đức Vinh Phó Trưởng Phòng   39303912  
  Cao Thị Thanh Hà Phó Trưởng Phòng   39300895  
  Dương Chí Thiện Phó Trưởng Phòng      
19 Phòng Quản lý Nợ -Cưỡng Chế Nợ        
  Phạm Ngọc Lộc Trưởng Phòng   39304973  
  Lê Bích Thảo Phó Trưởng Phòng   39301482
39301483
39309258
39301483
  Nguyễn Thị Hiến  Phó Trưởng Phòng   39306997
39309218
39301483
39309238
39306997
20 Phòng Thu nhập Cá nhân        
  Trần Thị Tuyết Hoa Trưởng Phòng      
  Bùi Nam Trung Phó Trưởng Phòng      
  Dương Anh Minh Phó Trưởng Phòng      
  Đặng Thị Ân Phó Trưởng Phòng   39303241  
  Bộ phận trực tiếp khách     39302252-39302253
39302254
 
21 Phòng Kiểm tra Nội bộ        
  Trương Mạnh Tường Trưởng Phòng   39301493  
  Nguyễn Thị Hữu Nghĩa Phó Trưởng Phòng   39305050 39305050
           
  Đào Mộng Long Phó Trưởng Phòng   22112380  
  Bộ phận khai thác thông tin
phản ánh
    22112382
22112380
 
22 Phòng Tin Học        
  Mai Văn Quang Trưởng Phòng   36003643  
  Nguyễn Hoa Bắc Phó Trưởng Phòng   39300454  
  Dương Huỳnh Minh Nhựt Phó Trưởng Phòng   39304501  
  Bộ phận Thiết bị     39300454  
  Bộ phận hệ thống     39304531  
  Bộ phận cơ sở dữ liệu     39300455  
  Bộ phận Tổng hợp -
Hỗ trợ triển khai
    39301490
36003642
36003644
39301496
 
30 Phòng họp lầu 5B     39303995  
31 Phòng Họp 15B1     39304203  
32 Phòng Họp 15B2     39304203  
C Chi Cục Thuế quận huyện
1 Chi cục thuế Quận 1
115 Trần Quang Khải - Quận 1
  Đặng Khắc Phúc Chi cục Trưởng   38435485 38435485
  Phạm Thị Minh Tuyết Phó Chi cục trưởng   38435484  
  Phan Văn Dũng Phó Chi cục trưởng   35265109 35265109
  Hồ Thị Hương Thủy Phó Chi cục trưởng   38465437  
    Phó Chi cục trưởng   35494625  
  Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Chi cục trưởng   35024858  
  Nguyễn Phương Nam Đội phó Đội trước bạ & thu khác   35265104  
  Nguyễn Thanh Lâm Đội trưởng Đội Tuyên truyền hỗ trợ   38466405
38481667
38481668
  Trần Phan Ngọc Tú Đội phó Đội HC-NS-TV-AC   38465625 38465625
  Phạm Thanh Sơn Đội trưởng Đội Ấn Chỉ   62906003  
    Đội KK-KTT   35265767  
    Đội QLN-CCN   62906003  
  Lâm Trường An Đội trưởng Đội Tin học   38465417  
  Lâm Tiến Hiếu Đội trưởng Đội TNCN   36015716  
  Trần Thanh Hoàng Đội trưởng Đội Kiểm tra Nội bộ   38435482  
  Đặng Thị Minh Xuân Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 1   62906002  
  Mai Phạm Thị Chi Không Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 2   38435483 38435483
  Ngộ Xuân Tuấn Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 3   38481665 38481665
  Võ Tấn Lộc Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 4   38481625 38481625
  Nguyễn Duy Khiêm Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 5   35265107 35265107
  Phạm Thị Ánh Hoa Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 6   38466406 38466406
  Nguyễn Chí Nhân Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế 7   35265105 35265105
  Ngưyễn Văn Dũng Đội trưởng Đội thuế Phường Nguyễn
Thái Bình
  62910833  
  Đỗ Đăng Truyền Đội trưởng Đội thuế Phường Bến Nghé   38468065  
  Nguyễn Hoa Bắc Đội trưởng Đội thuế Phường Bến Thành   38435481  
  Nguyễn Vinh Thăng Đội trưởng Đội thuế Phường Tân Định   62910834  
  Đỗ Tường Khanh Đội trưởng Đội thuế Phường ĐaKao   35265103  
  Nguyễn Thị Nguyệt Thanh Đội trưởng Đội thuế chợ Bến Thành   35265108  
  Nguyễn Anh Dũng Đội trưởng Đội thuế LP Cầu ông Lãnh - Cầu Kho - Cô Giang   38465330  
  Nguyễn Tấn Phúc Đội trưởng Đội thuế Phường Phạm Ngũ Lão   38466404  
  Tô Văn Ba Đội trưởng Đội thuế P.Nguyễn Cư Trinh   35265110  
2 Chi Cục thuế Quận 2
Đường Liên tỉnh lộ 25B - Khu Hành chính - P.Thạnh Mỹ Lợi - Q2
  Lâm Thái Bình

 

 

Thông tin dịch vụ khác