Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH có hiệu lưc ngày 01/07/2015. Thì khi đăng ký kinh doanh, hoặc khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh và ngành nghề kinh doanh phải có mã ngành, hay còn gõi là mã ngành nghề kinh doanh theo QĐ 10/QĐ-Ttg, Hoặc theo mã ngành nghề đăng ký kinh doanh theo QĐ 337/QĐ-BKH.

Vui lòng tải về theo link sau: NHẤN VÀO ĐÂY